Folder: ÇALIŞTAY SETİÇALIŞTAY SETİ
Folder: GÜNDEM-KATILIMCI LİSTESİGÜNDEM-KATILIMCI LİSTESİ
Folder: SORUNLU ALANLAR ÇALIŞMA GRUPLARISORUNLU ALANLAR ÇALIŞMA GRUPLARI
Folder: SUNUMLARSUNUMLAR
Çalıştay Divan Başkanlığı Raporu 26.07.2018.pdfÇalıştay Divan Başkanlığı Raporu 26.07.2018
Çalıştay Nihai Rapor.pdfÇalıştay Nihai Rapor