Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bolaman ve Çekerek Nehri Havzası Projelerine 135 Milyon Dolarlık Kaynak

​Bolaman ve Çekerek Nehri havzalarında yapılan entegre havza projeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız Dünya Bankası ile 135 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

“Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULIP)” kapsamında, Ordu ili Bolaman Çayı Havzasında 158.000 hektarlık alanda ve iklim değişikliğinin en çok etkilediği, erozyon açısından riskli bölgelerden biri olan Yozgat ilinde Çekerek Nehri Havzasında 876.000 hektarlık alanda entegre proje çalışmalarına 2019 yılında başlandı. Proje ile bu havzalarda bulunan doğal kaynaklarımızın rehabilite edilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile bu çalışmaların yapıldığı kırsal kesimde sürdürülebilir sosyo-ekonomik iyileştirme çalışmaları hedefleniyor.


Orman Genel Müdürlüğümüzün daha önceki Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi ve Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projelerinden edindiği tecrübeler ile Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi ile Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çalışmalarını tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sundu. 2021 yılı yatırım programına alınan bu projelerimiz dış kaynaklı projeler olması sebebiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kredi bulma çalışmaları başlatıldı. Dünya Bankası ile yapılan müzakereler olumlu sonuçlanarak her iki projemiz, TULIP adıyla tek şemsiye altında toplanarak 135 milyon dolar proje kredisi anlaşmasına varıldı. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından proje çalışmalarına başlanacak.


Bu proje çalışması ile Bolaman ve Çekerek havzası çevresinde yaşayan 90 bin kişilik yerel nüfusa da katkı sağlanması öngörülüyor. Bölgedeki nüfus, sel ve taşkınlardan korunmak için taşkın ve rusubat tesisleri ve sel kontrol yapıları ile içme suyu depolama kapasitesinin artması, ayrıca yol koşullarının iyileştirilmesi gibi faydalardan yararlanacak.


Projeler orman köylülerimize de büyük katkı sağlayacak. Bölgede orman ve meralara bağımlı olarak yaşayan 13 bin kırsal hane halkı, ağaçlandırma, erozyon kontrol, sel kontrol, mera ıslah çalışmaları, mesire yerleri, ekoturizm gibi daha iyi alt yapıdan ve kat koloriferi, bina izalasyonu, güneş enerjisi ile su ısıtma ve elektriğini üretme küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteği, seracılık gibi geçim kaynakları çeşitlendirme faaliyetlerinden yararlanabilecekler.


20 bin çiftçi de sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesine yönelik sağlanan teknik yardımlardan, iyi tarım uygulamalarından, Trabzon hurması, kivi ve bağ tesislerinin yapılması, örtü altı yetiştiriciliği, seracılık, hayvancılık destekleri, arıcılık destekleri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği destekler gibi tarımsal çeşitlendirme için sağlanacak desteklerden faydalanabilecekler.

12.06.2021

Paylaş: