Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Orman Köylüsünün Can Kurtaranı Planlı Otlatma

​​Ülkemiz orman alanlarının %53,1 ‘inde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ormanlık alanlarda sistemli bir şekilde otlatılmaktadır. Planlı otlatma neticesinde hayvancılık için gerekli olan yem ihtiyacının giderilmesine katkı sağlanmaktadır.

Orman köylerinde yaşayan köylümüzün temel geçim kaynaklarından olan tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hususunda Orman Genel Müdürlüğü de üzerine düşeni yapıyor. Otlatma orman köylüsünün yaşamını ekonomik ve sosyal açıdan doğrudan etkilemektedir. Hayvancılıkla uğraşan in birlikte hayvancılıkla uğraşan insanlar hayatını göre düzenlemektedir. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği Ege ve Akdeniz yöresindeki orman köylüleri için önemli bir faaliyettir.

Kontrolsüz otlatma nedeni ile küçükbaş hayvanların ormanlar üzerindeki baskısı özellikle genç ormanlarda tahribatlar meydana getirmektedir. 18 Temmuz 2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren “Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile otlatma zararlarının asgariye indirilmesi ve orman teşkilatının desteği ile orman köylüsünün refah ve huzur içerisinde yaşamasının sağlanması hedeflenmektedir.

Yönetmelik doğrultusunda bölgesel olarak hazırlanan “Otlatma Planları” ile birlikte otlatmalar belirli bir plan ve düzen dahilinde yapılmaktadır.

13.04.2021

Paylaş: