Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ormanlarımızdaki Kurumalara Karşı Yerinde İnceleme Yapıldı.

​İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kırklareli ve Edirne Orman İşletme Müdürlükleri Karaçam ormanlarında görülen kurumaların yerinde görülmesi ve sorunun çözümüne yönelik yöntemlerin belirlenmesi amacıyla Genel Müdür Yardımcımız Sayın Şahin Aybal’ın başkanlığındaki heyet incelemelerini tamamladı.


Genel Müdür Yardımcımız Sayın Şahin Aybal’ın başkanlığında; OZM Daire Başkan Vekili Hakan Ragıboğlu, Bölge Müdür Yardımcımız Erdal Şahan, Marmara Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özdemir, İÜC Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, Doç. Dr. Serdar Akburak, Araştırma Görevlisi Melih Göltaş, Silvikültür Daire Başkan Yardımcısı Yılmaz Gün, OİP Daire Başkanlığı Mühendisi Kemal Can, OZM Daire Başkanlığı Şube Müdürü Akın Emin, Biyolog Gülçin Ekemen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Funda Oskay ve Bölge Müdürlüğümüz teknik elemanlarından müteşekkil heyet Trakya Bölgesi ormanlarımızda arazi incelemelerinde bulundu.


Yaşadığımız küresel iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda görülen yağış düzensizlikleri, 2020-2021 döneminde yaşanan kuraklık karaçamların direncinin azalmasına ve strese girmelerine yol açtığından, böcek mantar ve diğer zararlı etmenlere maruz kalan ağaçlarda kurumaların meydana geldiği kanaatine varıldı. Araziden alınan toprak ve bitki numuneleri laboratuvarda incelenmesi ile üniversite öğretim üyeleri tarafından kurumalar hakkında detaylı rapor hazırlanacak; değerlendirmeler sonucunda ise ormanların geleceği ile ilgili yapılacak işlemler ve alınacak önlemler ortaya konulacaktır. Güncel bilimsel ve teknik gelişmelerden istifade etmeyi amaçlayan Orman Genel Müdürlüğü, ormanlarda karşılaşılan zararların önlenmesi ve mevcut tahribatın giderilmesi hususunda konunun uzmanlarının desteği ile daha çabuk ve yerinde çözümler üretmektedir.

12.04.2021

Paylaş: