Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Genel Müdürümüz İklim ve Enerji Formu 2021 Yılı Oturumuna Katıldı

​Genel Müdürümüz Bekir Karacabey, TESPAM, Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi tarafından organize edilen “İklim ve Enerji Forumu 2021” programına çevrimiçi olarak katılarak; İklim değişikliği, kuraklık ve orman güvenliği konularında Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen projeleri hakkında bilgiler verdi. 

Genel Müdürümüz Karacabey yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadelere yer verdi.

“Genel Müdürlüğümüz, iklim değişikliği ve ormancılık bağlamında uluslararası projelerde-iş birliklerinde (OGM-ONF) görev almaya devam etmektedir. Bu iş birliği kapsamında sera gazı envanterinin ormancılık bölümlerini geliştirmenin yanı sıra, “Ormancılıkta İklim Değişikliğine Uyum Stratejik Planı” belgesi hazırlanmıştır. Ormancılık uygulamalarının iklim değişikliğine uyumu ve ormanların direncini artırma yönünde belirlenen 9 strateji ve 51 eylem ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Yine Türkiye tarafından da imzalanan Paris İklim Değişikliği Anlaşması kapsamında kurulan İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında çalışma gruplarında ormancılıkla ilgili görevleri Genel Müdürlüğümüz üstlenmiştir.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yükümlülükleri kapsamında son hazırlanan 2020 yılı Sera Gazı Envanteri Raporu’na (1990-2018) göre ormanlarımız 2018 yılında 84 milyon ton karbondioksiti (CO2) atmosferden alarak bunun 22,9 milyon tonunu C (karbon) olarak tutmuş, kalan 61,1 milyon tonunu O2 (oksijen) olarak atmosfere salmıştır.

Buna ilaveten yine aynı raporda yer alan verilere göre odun ürünlerinde (kereste ve levha ürünleri) 2,72 milyon ton karbon tutulmaktadır. Bunun da karbondioksit eşdeğeri cinsinden değeri 10 milyon ton CO2’dir.

Ormanlarımızın yıllık karbon tutumu 1990 yılında 50 milyon ton CO2 eşdeğeri civarında iken 2018 yılında 84 milyon ton CO2 eşdeğerine çıkmıştır. Burada en büyük etken sürdürülebilir orman yönetimi, orman yangınları yönetimindeki başarı, orman zararlılarıyla etkin mücadele, sürdürülebilir odun üretimi, kaçakçılığın azaltılması, verim artırmaya yönelik rehabilitasyon faaliyetleri, ağaçlandırma kampanyaları ve orman alanındaki artışlardır.

İklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkilerini nitelik ve nicelik olarak belirlemek amacıyla 2013-2019 yılları arasında “Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu Projesi” Konya’da uygulanmış ve iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkileri irdelenmiştir.  Proje sonucundan yaklaşık 750 bin hektarlık orman alanının yönetim planlarına iklim değişikliğine uyum önerileri dahil edilmiştir. Yaklaşık 50 bin hektarlık alan için ayrıntılı iklim değişikliğine uyum reçeteleri hazırlanmış ve yönetim planlarına eklenmiştir.

Ayrıca Akdeniz Entegre Orman Yönetimi Projesi (GEF-5) (2014-2020) ile iklim değişikliği kapsamında; ormancılık sektöründe sera gazı emisyonunu azaltan ve karbon stokunu artıran yöntemlerin uygulanması çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen silvikültürel uygulamaların karbon tutumuna etkilerini izleyebilmek için, 5 pilot orman işletme müdürlüğünde 41 adet deneme alanı tesis edilmiştir. Deneme alanları amenajman planlarına entegre edilerek, tüm deneme alanlarında karbon ölçümleri ve hesaplamaları yapılmıştır.

181 yıllık tecrübesiyle Orman Genel Müdürlüğümüz, dün olduğu gibi bugün de daha yaşanabilir bir Dünya ve Türkiye için katkıda bulunmaya devam edecektir. “ diyerek; İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadeleden, ağaçlandırma çalışmalarına kadar tüm ormancılık faaliyetlerinde özverili bir şekilde emek veren Genel Müdürlüğümüz personeline teşekkür etti.


05.03.2021

Paylaş: