Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kamu Konutları Talebinde Bulunan Personelin Dikkatine

​Kadroları Genel Müdürlüğümüz merkezinde olup, 2019 yılı ve öncesinde kamu konutu için müracaat edenlerden adına tahsis yapılamayanlar ile 31.12.2020 tarihine kadar yeniden müracaat edenler için Genel Müdürlüğümüzün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile belirlenen Görev Unvanları dikkate alınarak geçici puanlama listesi oluşturulmuştur.  Puanlama listesine yapılacak itirazların Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde kesin puanlama listesi oluşturulacaktır.

Puanlama listesine yapılacak itirazlarla ilgili dilekçelerin 15.01.2021 tarihine kadar bağlı bulundukları birime verilmesi, birimleri tarafından bu taleplerin en son 18.01.2021 tarihine kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına intikal ettirmesi gerekmektedir.

Sıra tahsisli olarak müracaat eden personel için oluşturulan sıralamada öncelik; Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince kamu konutundan hiç faydalanmayan veya 5 yıldan daha az süreyle faydalanan personele verilecektir.

Görev ve Sıra Tahsisli sıralama listesi Kurumsal Portalda "Duyurular" kısmında yayınlanmıştır.

Listeye ulaşmak için tıklayınız. 

Kullanıcı Adı: Kurumsal e-posta adresiniz

Ş​ifre : Kurumsal e-posta şifreniz.

08.01.2021

Paylaş: