Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ KRİTER VE GÖSTERGELERİ (SOY K&G) TÜRKİYE RAPORU 2019 YAYINLANDI

 

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanan; orman ve orman kaynakları ile bu kaynakların yönetimi, uygulamaları, ormancılık politikaları ve sektörel hususlara dair son 12 yıllık (2008-2019) döneme ilişkin gelişmeleri, ilerlemeleri, zamansal eğilimleri ve değerlendirmeleri içeren Rapor,


https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane/kitaplik/surdurulebilir-orman-yonetimi

 

adresinde yayınlanmaktadır.

20.11.2020

Paylaş: