Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020/2 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN İLAN

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 14.10.2020 - 21.10.2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 102 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar 2018 yılı Önlisans KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda elde edilmiş olup sistem tarafından yerleştirme işlemi yapılmış ve sonuçlar (Ek-1)  ilan ekinde yayınlanmıştır.

Ayrıca adaylar sınav sonuçlarını https://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Ek-1 de isimleri yer alan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 02.11.2020 - 17.11.2020 tarihleri arasında elektronik ortam taramak ve eklemek suretiyle personel@ogm.gov.tr adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Corona Virüsü (COVİD-19) sebebiyle elden veya posta yoluyla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

Verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen belgeler

a)      Nüfus Cüzdanı Sureti,

b)      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 Maddesi gereği “görevini devamlı yapmasında akıl hastalığı bulunmadığına” dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerince verilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ve bir adet fotokopisi

c)       Cumhuriyet Savcılığı İyi Hal Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

d)      Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

e)       İlgili KPSS Puanını Gösteren Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM sisteminden alınacaktır.)

f)       Mezun belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

g)      Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

h)      08.10.2020 tarihinde ilan edilen Sözleşmeli Personel Alım İlanının “Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar” başlığının 3’üncü maddesinde yer alan şartın kontrolünün tespiti için,

·         Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.) (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İrtibat Telefonları: 0312 296 38 30 - 0312 296 39 10 - 0312 296 38 34 

İlan olunur.

28.10.2020

Paylaş: