Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2021 Yılı Nisan Ayı Kurum İdari Kurulu Tutanağı Yayımlandı

​4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22. maddesi gereğince, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve yetkili sendika Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇBİR-SEN) temsilcilerinden oluşturulan Kurum İdari Kurulu, kurumda çalışan kamu görevlilerinin sorunlarını görüşmek üzere Orman Genel Müdürlüğünde toplanmış olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.

08.04.2021

Paylaş: