Bilgi Koruma Ana Politikası

Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak, işletmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla;

• Kurumsal bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumak,

• İş sürekliliğini sağlamak,

• Bilgi varlıklarımızı oluşabilecek tehdit ve tehlikelerden korumak ya da en düşük seviyede
etkilenmesini sağlamak,

• Personelimizde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturarak, bilgi güvenliğini tehlikeye sokacak ihlal
olaylarını minimum seviyeye indirmek,

• Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla
dinamik bir yapı oluşturmak ve otoriteler ile iletişimleri artırmak,

• Bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri tespit etmek ve düzenli bir şekilde bu riskleri yönetmek,

• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,

• Bilgi güvenliğini sağlamak için gereken yönetsel ve teknolojik önlemleri almak,

ve böylece Kurumumuzun güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmek hedefindeyiz.