Plantae (Bitkiler)
Angiosperms (Kapalı tohumlular)
Monocots (Bir çenekliler)
Asparagales
Hyacinthaceae (Sümbülgiller)
Muscari
Muscari Aucheri
Dağ sümbülü, misk sümbülü, üzüm sümbülü
  
8888.JPG 

BOTANİK

​Sümbülgillerden 35 cm. ye kadar boy yapabilen soğanlı çok yıllıklı bir bitkidir. Akdeniz havzası, Avrupa ve Rusya da yayılmakla birlikte yurdumuzda 0-3000 m’ler arası çayırlıklar, tarlalar, orman altı ve açıklıkları, yol kenarı ve kayalıklarda yayılış gösterir.
 
Yaprakları : dipte 1-6 adet şeritsi, yassı ve ya oluklu
 
Çiçekleri : salkım olup, çok sayıda tepaller tüp şeklinde (perigon ) birleşmiştir. Perigon uçta büzülmüş ve 6 loplu, mavi, leylak, yeşilimsi, siyahımsı veya krem rengindedir. Stamenler perigon içinde , tüpten kısadır. Çiçek durumunun tepesinde  verimli çiçeklere benzer veya onlardan farklı verimsiz (kısır ) çiçekler bulunur. Çiçeklenme zamanı Mart- Temmuz aylarıdır.

 

999.JPG

Meyveleri : kapsüldür ve tohumları siyahtır.


Kullanımı : Bu bitkilerin en fazla İtalya’ya ihraç edilmektedir. M. Aucheri ülkemizde
endemik olan bir türdür.

 
  
Lamiaceae (Labiatae) (Ballıbabagiller)

ada cayi.jpg

ADA ÇAYI
 
Lamiaceae (Labiatae) (Ballıbabagiller) familyasının bir cinsi olan Salviaların, ülkemizde yaklaşık 90 türünün bulunduğu bilinmektedir. S.officinalis L., S.cretica L., S.triloba L. (Syn: S. fruticosa Miller), S.sclarea L.(S.officinalis doğal olarak bulunmamakta kültürü yapılmaktadır.)  yaygın olarak yetişen türlerdir. Yaprakları kullanılmaktadır. Ada çaylarının türlerine göre etken maddeleri ve bulunma oranları değişmektedir. Salvia officinalis L.‘nin destilasyonu sonucunda acı bir madde olan pikrosalvin, saponin, kateşik tanen ve %1-2,5 oranında uçucu yağ elde edilir. Sarımsı yeşil renkli uçucu yağın ise, %30-50’si thujon, %15’i sineol ve %10 kadarı da borneol’dur. Salvia triloba L.’nin yapraklarında ise; triterpenler, salvigenin ve halk arasında “elma yağı” adı verilen %3 oranında uçucu yağ elde edilir. Bu yağda da %61,8 oranında sineol bulunur. Ülkemizde 193.726 ha. alanda yayılış gösterir. Tahmini potansiyeli 1.247.761 kg/yıl’dır. Sanayideki kullanım alanı; ilaç sanayiinde gargaralar ve şurupların bileşimine girerek boğaz ağrıları ve iltihaplarına karşı kullanıldığı gibi, dezenfektan, antiseptik olarak, bunun yanında mide ve barsak spazmlarını çözücü ilaçların yapımında değerlendirilir. Kozmetik sanayiinde de geniş kullanım alanı bulunmakta, özellikle dinlendirici banyo köpüklerinin imalinde kullanılmaktadır. Drog olarak özellikleri, yatıştırıcı, midevi, idrar söktürücü, terletici, dinlendirici, ağız ve boğazlarda antiseptik, dezenfektan özellikleri vardır. TSE tarafından hazırlanan 4281 sayılı standartta adı çayı iki sınıfa ayrılmaktadır. Ada çayının başta İtalya, Fransa, Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeye ihracatı yapılmaktadır.
 
  
Plantae
Kapalı Tohumlu
Çift Çenekli
Asterales
Asteraceae
Artemisia L.
Artemisia vulgaris L.
Artemisia vulgaris L. var. kamtschatica Bess.

adi pelin.jpg

Botanik
Bitki 80-150 cm boyunda, çok yıllık, çatallaşan gövdesi kahverengimsi, dikine yükselen kökleri oldukça çok başlı, bu nedenle de bir kökten demet şeklinde birçok gövde bir arada bulunur. Alt yaprakları 7-15 cm büyüklüğünde, derin parpalı parçalar, loplardan oluşur ve lopların ucu sivridir. Üst yaprakları daha küçük, daha az loplu, en üsttekiler lopumsu şeklinde üst kısmı koyu yeşil, altı tüylü grimsi yeşil renklidir. Çiçekleri bitkinin üst kısmındaki sürgünlerin üzerine dizilmiş, oldukça çok çiçekten bir araya gelir ve salkım gibidir. Çiçeklerin başı aşağı doğru eğili olup sarımsı veya kırmızımsı kahverengi 2-4mm çapında bir kısa saplı dikine veya hafif eğik şekildedir.

adi pelin01.jpg

Adı Pelin otu da Pelinotugillerden olup 2 önemli alt grubu vardır. Asya’nın ılıman bölgeleri ile Avrupa’da yetişen Adı Pelin otu; A.vulgaris var. vulgaris ve Hindistan’da yetişen A.Pelin otu; A.vulgaris var. indicayı sayabiliriz. Pelin otu türlerinin muhtemelen Türkistan’dan dünyaya yayıl-dığı iddia edilmektedir. Tarihte ilk defa eski Mısırlılar, Romalılar ve Çinliler tarafından kullanıldığı ve sonra diğer ülkelerin kullanmaya başladığı ve en nihayet Amerika’ya götürülen bitkinin orada kısa sürede yabanileşerek yayıldığı bilinmektedir. Almanca BeifuB diye anılması yorgun ayaklara canlılık, derman verdiği inancından ileri gelmektedir. Bu nedenle ayağın yanında anlamına gelen BeifuB ismi ile anılır.
 
 
 
Yetiştirilmesi
Adı pelin otu Türkiye’nin Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgesinde yabani olarak yetişir. Bahçe tarlalarda yetiştirmek mümkündür.
Hasat zamanı
Adı pelin otu Haziran’dan Eylül’e kadar toplanarak kurutulur ve kavanozlarda muhafaza edilir. Kökleri söküldükten sonra yıkanmaz, fırça ile köklerindeki topraklar temizlendikten sonra işlenir. Maalesef şifalı bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama işlem-leri sırasında çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin Aktarlarda açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukça azaltır.
 adi pelin02.jpg
Birleşimi:
Adı pelin otunun birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
a) Eterik yağlar %0,03-0,3 arasında olup en önemlileri; Cineol, Campfer ve Linelool olup ayrıca (+)-Borneol, (-)-Borneol, Thujon, B-Pinen, Myrcen, α-Cadınol ve Terpinen-4-ol içerir. Hint Adı pelin otunun birleşimindeki eterik yağların en önemlisi; Monoterpen türleri B-Caryophllen%25veB-Cubeben%12iledir.
b) Sesquiterpenlaktonlar vulagarin (=Tamremisin), Psilostachyin ve Psilostochyin C
c) Lipophil (Lipophil=yağları eritici), Flavonlardan; 5,3-Dihydhoxy-3,7,4¹ methoxyflavon
d) Flavonitglikozitler, Quercetin-3-O-glikozit, Quecetin-3-0-Rhamnosit, Quercetin-3-O-Rhamnoglikozit, Thoramnetin-3-O-glikozit ve İzorhamnetin-3-O-Rhamnoglikozit
e) Kumarinler; Aesculetin, Aesculin, Umbelliferon, Scopoletin, 7,8-Metilendioksi-9-Metoksikumarin,
f) Triterpenler;Sitosterol,Stigamsterol
g) Ayrıca C-vitamini, ham şeker ve zamk içerir.
Kullanılması
Komisyon E’nin 06.07.1988 tarih ve 122 nolu Monografi bildirisi yayınlamış ve başta; mide bağırsak rahatsızlıklarından kolit, ishal, kabızlık, kramplar, sindirim zafiyeti, mide ve safra salgı yetersizliği, karaciğer yağlanmasına karşı kullanılır. Ayrıca histeri, sara, bağırsak kurtları ve solucanlar, sürekli kusma, bayanlarda adet bozukluklarına karşı kan dolaşımını artırıcı ve teskin edici olarak kullanılır. Halk arasında; sindirim sistemi hastalıklarından iştahsızlık, mide ülseri, yanma ve ekşime, düzensiz adet halleri kokuşmaları, yorgun ayaklar, kadın hastalıkları, uyku rahatsızlıkları, kansızlık, iştahsızlık, tıkanma, şişkinlik, anasiditet (mide asidi yokluğu) mide asidi hafifliği (subasiditet) ve bağırsak solucan ve kurtlarına karşı kullanılır. Homeopati’de; başta saraya, ayrıca kekeleme, uyku rahatsızlıkları ve çırpıntıya karşı kullanılır.
Tesir şekli
Antibiyotik, fungisid (mantarları söktürücü), krampları çözücü, safra artırıcı, teskin edici, tonik, sinirleri güçlendirici, iltihapları önleyicidir.
adi pelin03.jpg
  
Plantae
Pinophyta
Pinopsida 
Pinales
Cupressaceae
Cupressus L.

botanik
Servi ya da Selvi (Cupressus), uzun boyu (30-35 m) ve koyu yeşil yaprak dokusu ile uzaklardan dikkati çeker. Küçük bir futbol topuna benzeyen kozalakları, birbirini örtecek şekilde üst üste yerleşmiş pul yaprakları ile diğer iğne yapraklılardan farklıdır.
adi selvi.gif

Çiçek :  Erkek çiçekler darca silindir, sarımsı yeşil ve 1-3 mm boyundadır. Sonbaharda belirmeye başlar, Nisan ayına kadar olgunlaşır. Dişi çiçekler yuvarlak, yeşil ve kalın bir sapın ucundadır. 2-3 mm çapında olup Nisan ayında oluşurlar. Tozlaşma Nisan ayındadır. 
Meyve :  Küre ya da yumurta biçimindeki kozalaklar 2,5-3 cm çapındadır ve iki yılda olgunlaşır. 8-14 puldan oluşur. Pullar farklı büyüklükte, sırtı düz, ortası sivri çıkıntılıdır Önceleri yeşil, olgunlukta kahverengidir.
Yaprak ve Sürgün: Pul yapraklar koyu yeşil renkli ve sırtlan çıkıntılı olup ortasında uzun biçimli çukur bir yağ bezesi vardır. Pullar 4 köşeli, haç görünüşünde ve sürgünlere karşılıklı olarak birbirini örtecek şekilde yerleşmiştir.
Üretim Teknikleri :
  Çelikleme (Cuttings)  Tohum (Seeds)
Adi Servi (İtalya Servisi)   Tohum ve çelikle üretilir. Tohum ekim zamanı erken ilkbahardır. Olgun odun çelikleri j ile Eylül ayında üretilebilir.
  Adi Servi Diğer Özellikler:
Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılan bu tür aynı zamanda rüzgar ve çit perdesi i olarak da değerlendirilebilir. Çok dayanıklı ve güzel kokulu odunu hafif ve yumuşaktır. Kabuk, genç  yaşlarda kırmızımsı, İleri yaşlarda kahve rengimsi ve ince, uzun çataklıdır. C.s. var. pyramidalis mezarlıklarda çok kullanılan değerli bir kültivardır.
  
Kullanım Alanları :  Peyzaj, İlaç yapımında kullanılır.
   Odun Yapısı :  Odunu çok sert ve dayanıklı olup, çok güzel kokuludur.  
   Peyzajda Kullanım :  Park, Bahçe, Rüzgar perdesi, Çit
adi selvi01.jpg

Adi Servi Doğal Yayılış ve Rakım
Anadolu'da, Ege Denizi Adaları'nda, Kıbrıs'ta, İran'ın kuzey bölgelerinde doğal olarak bulunur. Eski zamanlarda İtalya'ya götürülmüş ve buradan Akdeniz çevrelerine dağılmıştır. Türkiye'de de yetiştirilmektedir.
Adi Servi Toprak ve Besin İsteği
Derin, iyi drenajlı ve verimli topraklan sever. Fakir, kireçli, taşlı, kuru, kurak ve kumlu topraklar üzerinde de yetişebilir ancak böcek tahribatına maruz kalır. Tuzlu topraklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur.
 
 
  
Plantae (Bitkiler
Angiosperms (Kapalı tohumlular) 
Eudicots (İki çenekliler)
Rosales
Rosaceae
Pimpinella
Pimpinella Saxisfrage
Pimpinella saxisfrage, Poterium spinosum

AbdestBozanOtu.jpg

BOTANİK
Daha çok nemli yerlerde yetişen 70 cm boy yapan , ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgesi’nin yüksek rakımlı yerlerinde , rutubetli yerlerde, çayırlarda, yol kenarlarında yetişen bir bitkidir.
Yaprakları :  karşılıklı (almaşık) ve tüysü,
Çiçekleri : Yeşil ve kırmızı renklerde güzel kokulu


AbdestBozanOtu1.jpg

Bilinen Bileşimi : Kökü bergapten, pimpinellin ve sphondin içerir.
Abdestbozanotunun Faydaları: Vücuda dinçlik verir. Mideyi kuvvetlendirir. Mide yanması ve bağırsak gazlarını giderir. Ateşi düşürür. Baş ve göğüs ağrılarını dindirir. Balgamı söker. Boğmaca ve öksürüğe iyi gelir. Bademciklerde oluşan şişlikleri indirir. Çıbanların olgunlaşmasını hızlandırır. Burun kanamalarını kesmeye yardımcı olur.
Abdestbozanotu nasıl kullanılır? Taze yaprakları salatalarda kullanılır. Abdestbozanotundan siyah ve yeşil boya da elde edilir. Abdestbozanotu kökleri, sinir otu çayına katılırsa iltihap durdurucu etki gösterir.
  
Plantae (Bitkiler) 
Angiosperms (Kapalı tohumlular)
Monocots (Bir çenekliler)
Liliales
Liliaceae
Colchicum
Colchicum Speciosum
Varget Gülü, Vargit Çiçeği, Güz Çiğdemi

AciCigdem.jpg

BOTANİK
 
Bitki gövde yumrulu (kormus) , yumurtamsı 500-3000 m arası çayırlıklar, orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişen çok yıllık bir bitkidir. Türkiye de özellikle Kuzey ve Kuzeydoğu Anadolu da  Kastamonu, Giresun, Trabzon, Artvin de yayılış gösterir. Karadeniz de yaylacıları kışın geldiği için uyardığı da düşünülür.
Yaprakları : 3-5 adet olup çiçekler açtıktan sonra gelişir, eliptik ve tüysüzdür.
Çiçekleri : sapsız 1-3 adet çansı. Tepaller altta tüp şeklinde birleşmiş, üstte serbest pembe renktedir. Filamentler 10-18 mm. boyda, tüysüz, anterler portakal rengindedir. Sonbaharda ( Eylül, Ekim ) çiçeklenir ve çiçeklilik süresi birkaç ay sürer
Meyveleri : kapsüldür.
 
AciCigdem1.jpg

Kullanımı : Karadeniz bölgesinde yaygın olan bu türün ihraç edilen soğanları da bu bölgeden sökülür. Dış satım miktarları yıldan yıla değişim gösterir. Bitkinin tohumlarında kolçisin alkaloiti olduğundan zaman zaman bitkinin tohumlarının da ihraç edilmektedir.
  
Plantae
Kapalı Tohumlu
Çift Çenekli
Rosales
Rosaceae
Pyrus
Pyrus elaeagnifolia Pallas
Pyrus elaeagnifolia Pallas subsp. elaeagnifolia Pyrus elaeagnifolia Pallas subsp. kotschyana

Ahlat.jpg

AHLAT  (Pyrus elaeagnifolia )

Türkçe Adı :  Ahlat, Yabani Armut
Yöresel Adları :  Boz armut,  Aklap,  Alfat, Argun, Banda, Çördük, Çötür, Çövür, Kerte, Panta, Ahlat,   Zingit.  
İngilizce Adı :  Oleaster-Leaf Pear
 
Ahlat3.jpg

Çiçek :  Erdişi olan çiçekler şemsiyemsi salkım ve 5 adet taç yapraklıdır.
Çiçeklenme Zamanı :  Bahar (Nisan), Bahar Sonu (Mayıs)
Çiçek Rengi :  Beyaz
Meyve :  Meyve yalancı sulu meyve olup, 3-4 cm çapında küremsi-armut biçiminde ve önceleri yeşil ve tüylü, olgunlaştığında ise sarı-kahverengi ve tüysüzdür.Kısa bir sapı vardır. Tadı buruk, meyve dokusu kumlu da olsa yenebilir.
Üretim Teknikleri :  Aşılama (Grafting), Tohum (Seeds)
İklim :  Ilıman, Soğuğa dayanıklı
Yetiştiği Şehirler :  Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muş, Niğde, Sinop, Sivas,Van

BİLEŞİMİ

Yaprağın terkibinde %0.01 alkaloitler, %0.13 glikozitler, %3 flavonoidler, %45.5 C vitamini, %0.26 muhtelif asitler tespit edilmiştir. Meyvelerinde %12 şeker, %4.2 pektin maddeleri, %2.5 muhtelif asitler, %65 mg C vitamini, %5.6 karotin ile B1 vitaminleri tespit edilmiştir.

Ahlat meyvesi kurutulup havanda ezilip toz haline getirildikten sonra elenerek, kahveye benzer, komposto yapımında kullanılan “kavut” adı verilen bir madde üretilmektedir.

  
Plantae (Bitkiler) 
Magnoliopsida (İki çenekliler) 
Rosales 
Rosaceae (Gülgiller) 
Rubus
R. İdaeus 
Ahududu, Himbeere, Rubus idaeus, Ağaç çileği ,Sultan çileği

Ahududu.jpg

Botanik
Gövdesi yuvarlak, grimsi veya beyazımsı yeşil renkte, 1-2m boyunda, dikensiz veya çok az dikenlidir. Kanat yaprakları 3-7adet yapraktan oluşur. İlk yaprakları karşılıklı ve sonra tek ve irice yaprak bulunur. Yaprakları sapsız veya kısa saplı, kenarları dişli, uca doğru sivrice, oval şekilli, üzeri pürtüklü, üstü koyu altı açık yeşil renklidir. Çiçeklerinin taç yaprakları açık pembe ve beyaz renkte, ortada ve incedir. Taç yapraklarını saran kupa yaprakları ise üçgen şeklinde, geri doğru kıvrık, açık yeşil renkli ve ortada 20-30adet döllenme tozluğu bulunur. Meyveleri çiçeğin göbeğindeki sarımsı yeşil tümseğin zamanla olgunlaşması ile önce esmer, sonra kahverengimsi sonra da siyahımsı ve nihayet koyu kırmızı bir renk alır. Ahududunun meyveleri görünüş olarak çileğe benzer. Bu nedenle bu bitkiye ağaç çileği de denir.

Ahududu1.jpg
Ahududunun yetiştiği yöreye, iklime ve toprağa göre oldukça çok alt türü mevcuttur. Ahududu yaprakları eskiden ishale, diş ve ağız içi yara ve iltihaplarına karşı kullanılmıştır. Vatanının Toros dağları olduğu tahmin edilen bitki günümüzde daha çok Avrupalılar tarafından kültür bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

            Türkiye’de yetistigi yerler: Ege, Marmara, Karadeniz bölgeleri.
Yetiştirilmesi
Yetiştirilmesi oldukça kolay olup bahçenin veya tarlanın yarı gölgelik ve nemli olan bir yöresine dikilen bir fidesi kısa zamanda gelişir ve olgunlaşır. Vatanı Türkiye olan bitki Marmara ve Karadeniz bölgesinde yabani olarak zaten yetişmektedir.
Hasat zamanı
Çiçek açmaya başladığı andan itibaren yaprakları toplanır, havalı ve gölgelik bir yerde kurutularak kaldırılır. Maalesef şifalı bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama işlemleri sırasında çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin Aktarlarda açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukça azaltır.

Ahududu2.jpg

Kullanildigi yerler: Kullanilan kismi, meyve, çiçek ve yapraklaridir. Meyveler tamamen olgunlastiklari zaman toplanir. Yapraklarinda tanen, meyvelerinde ise organik asitler (malik asit, sitrik asit vs.) seker, pektin, uçucu ve sabit yaglar bulunmaktadir. Yapraklari bogaz hastaliklarinda gargara için kullanilir. Çiçeklerinden romatizma ve nikris (gut) hastaliklarinda faydalanilir. Taze olarak, seker ve böbrek hastaliklarinda perhiz yiyecegi olarak istifade edilir. Halk arasinda ishal ve atesli hastaliklara karsi tavsiye edilir.     
Ahududu bitkisinin genelde meyvesinden yararlanılmaktadır. Fakat yapraklarıda sıhhi etkilere sahiptir. Ahududu bitkisinin ve meyvesinin sıhhi etkileri şöyle sayılabilir:
•İştah açar (ahududu yaprağı)
•Kuvvet verir (ahududu yaprağı)
•idrar sökücüdür (ahududu yaprağı)
•ishal gidericidir (ahududu yaprağı)
•Ağız ve boğaz hastalıkları için gargara yapılabilir (ahududu yaprağı ve çiçeği)
•Göz iltihaplarında göz yıkanarak pansuman edilebilir (ahududu yaprağı ve çiçeği)
Halk arasında; ağız içi, yutak, dişetleri ve bademcik iltihapları ve yaralarına karşı Ahududu çayı içilir veya gargarası yapılır. İshale karşı kanı temizleyici olarak kullanılır. Eskiden doğum öncesi sancıları azaltmak ve doğumu kolaylaştırmak, doğumdan sonra ise kanamayı kesmek için içirilirdi.
Birleşimi:
Yapraklarının birleşimindeki maddeler;
a) Tanin türevleri %10 oranında olup en önemlileri; Gallikasit ve Ellagasittir.
b) Organik asitlerden; Sitrik asit (Limon asidi) ve malik asit (elma asidi)
c) Ayrıca C-vitamini, şeker, pektin, eterik yağ ve Flavonitler içerir.
Meyvesinin birleşimindeki maddeler;
a) Minerallerden; Potasyum, magnezyum, demir ve fosfor
b) Vitaminlerden; E, B6, B2 ve C-vitamini, B3 vitamini (Niacin), Provitamin-A (B-karoten)
c) Aromalı maddeler; 4-(-Hidroxyphenyl)-2-butanon, α-Ionen ve B-Ionen
d) Ayrıca sabit yağlar, karbonhidratlar, proteinler, Antocyanillerden; Cynadinglikozit ve pelargonidinglikozit içerir.


Ahududu345.jpg

Ahududu Marmelatı
  
Plantae (Bitkiler)
Angiosperms (Kapalı tohumlular) 
Eudicots (İki çenekliler)
Lamiales
Oleaceae
Phillyrea
Phillyrea latifolia , Phillyrea angustifolia
Yalancı Ihlamur , Taş Ihlamuru

Akcakesme.jpg

BOTANİK
 
Zeytingiller familyasından iki türü bulunan bitki cinsidir. Akdeniz iklim kuşağında yaygın olan ve kışın yaprak dökmeyen bir ağaççıktır. Makiliklerin tipik üyelerinden biridir. Boyu 3 m den uzundur ve 10 m ye varabilir. Uzun ömürlüdür. Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı köyünde 1300 yıllık bir örneği bulunmaktadır. Güney Avrupa, Suriye ve Filistin’de yayılım gösterir. Türkiye’de Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Isparta, İstanbul, Muğla, Mersin, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Zonguldak yörelerinde görülür.
Yaprakları : sivri, 6-15 çift kenarlı küçük saplar üzerinde karşılıklı yer alır.
Çiçekleri : Mart –mayıs aylarında bir önceki yılın sürgünleri üzerinde bulunan yaprakların koltuklarında yeşilimsi beyaz  renklerde açar.
Meyveleri : 5-8 mm boyutlarında küremsi mavimsi siyah renktedir.

Akcakesme1.jpg

Yararları : Yapraklar ve meyveler ishal giderici,iltihap kurutucu,mikrop öldürücü,idrar söktürücü olarak kullanılır.Yaraların üzerine lapa olarak uygulanır.
Kullanım Alanları :
 Süs bitkisi olarak bahçe peyzajında kullanıldığı gibi yaprakları ve taze dalları  da kesilerek hayvanlara yedirilir.
Boyama : Boyama amacıyla tohumlar bir gece önceden suda ıslatılır.ertesi gün bir saat kaynatıldıktan sonra şapla mordanlanmış yünler ilave edilerek bir saat daha kaynatılır.biraz saçıkıbrıs boya banyosunda eritildikten sonra yünler tekrar boya banyosuna batırılır ve soğuyuncaya kadar sık sık alt üst edilir. Elde edilecek renk yeşilimsi gridir.

Akcakesme2.jpg

Yetiştirilmesi : Orta derece humuslu gevşek yapıdaki kireçli topraklarda iyi gelişir.
Ilıman iklim sever.
Süs bitkisi olarak bahçe peyzajında kullanıldığı için doğal yaşam alanları dışında da insan eliyle yayılmaktadır.


Tıbbi Aromatik Bitki 
Alem 
Bölüm 
Sınıf 
Takım 
Familya 
Cins 
Türü 
Diğer İsimler 
Açıklama