Ahmet CEYLAN 
Teftiş Kurulu Başkanı 
 
E- Posta Adresi
ahmetceylan@ogm.gov.tr
​Doğum Yeri ve Tarihi ​Bafra - 21.01.1964
Öğrenimi ​İstanbul Üniversite Orman Fakültesi - 1986
Görev Yeri ve ​Tarihi ​1987 - 1989   35 no.lu Amenajman Heyeti Mühendis
1989 - 1998   Samsun Bafra - Boğazkaya Orman İşletme Şefi
1998 -             Amasya - Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı
1998 - 2002 Amasya - Vezirköprü Orman İşletme Müdürü​
2002 - 2003 Amasya Orman Bölge Müdürlüğü OİP Şube Müdürü
2003 - 2006 Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı
2006 - 2011 Giresun Orman Bölge Müdürü
2011 - 2013 Amasya Orman Bölge Müdürü
2013 - 2019 OGM Teftiş Kurulu Başkanlığı  Başmüfettiş
24.01.2019 -   OGM Teftiş Kurulu Başkanı