ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ 
a)    Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak,
 
b)    Ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarıyla mücadele etmek veya ettirmek,
 
c)    Ormanların sağlığının korunması ve orman zararlılarının yayılmasını önlemek için karantina tedbirleri almak, zararlılarla mücadele etmek amacıyla laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak,
 
d)    Ormanların muhafazası ile ilgili gerekli mevzuat çalışmalarını yürütmek,
 
e)    6831 sayılı Orman Kanununun 23 üncü ve 24 üncü maddelerine istinaden tefrik edilen muhafaza ormanlarının ayrılması ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 
f)    Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.