ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ
a)    Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak,
 
b)    Orman yangınları ile mücadele tekniklerini güçlendirmek, yangın gözetleme  kulelerinin kurulmasını ve hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak,
 
c)    Orman yangınlarına müdahale tekniklerini geliştirmek, yangına müdahale sürelerini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek,
 
d)    Orman yangınlarına müdahalede görev alan personeli eğitmek, yangın uzmanı eğitim merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
e)    Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.