ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 
a) Odun dışı orman ürünlerinin ve ormanın ekosistem hizmetlerinin; envanteri, değer tespiti, teşhis, tanıtım, planlama, haritalandırma, projelendirme, üretim, taşıma, depolama ve pazarlanmasına ait iş ve işlemleri belirlemek, yapmak veya yaptırmak,
 
b) Orman içi su kaynaklarını korumak, geliştirmek, bu alanlarda yapılacak faaliyetleri düzenlemek, orman içi av ve yaban hayatına, otlatmaya, arıcılığa ait konuları takip etmek,
 
c) Uygun yerlerde eko-turizm faaliyetlerini desteklemek,
 
ç) Mesire yerlerinin, kent ormanlarının ve ağaç parkı sahalarının ayrılması, korunması, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak,
 
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
 
Odun Dış Ürün ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığının merkez personeli iletişim bilgileri için tıklayınız.