Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanlığı

KADASTRO VE MÜLKİYET DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ 
a) Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarılacak sahaların tespit ve değerlendirilmesine ait iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işlerini, devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontroluna ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
c) Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlemlerini yapmak,
d) (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/10 md.) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.