Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Daire Başkanı


 
​​​
Ahmet AKBULUT
Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanı
 
E- Posta
Doğum Yeri ve Tarihi
Çaykara / 1965
Öğrenimi
Lise                             :Trabzon Lisesi

Lisans                          :Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Yüksek Lisans             :Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği, Silvikültür Ana Bilim Dalı

Doktora                       :Yok

Görev Yeri ve Tarihi
 
 • ​​​​1986 Giresun-Tirebolu-Harşit Orman İşletme Şefliğinde Amenajman Heyetinde yevmiyeli Orman Mühendisi,

 • 1987 Artvin-Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğünde yevmiyeli Orman Mühendisi,

 • 1987-1989 Giresun-Yağlıdere Orman İşletme Şefi,

 • 1989-1995 Gümüşhane Orman İşletme Şefi,

 • 1995-1997 Gümüşhane-Torul Orman İşletme Müdür Yardımcısı,

 • 1997-2006 Giresun-Espiye Orman İşletme Müdürü,

 • 2006-2008 Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı,

 • 2009-2011 Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Mühendisi,

 • 2011-2012 Orman Kadastro Koordinatörlüğü,

 • 2012-2019 Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünde Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü,

24.01.2019-Halen Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanı
Katıldığı Kurs, Seminer ve Eğitimler
 

Eğitim ve Seminerler: Orman Genel Müdürlüğünün düzenlediği hizmet içi eğitim seminerleri, TODAİE(Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) ve MPM(Milli Prodüktivite Merkezi)nin düzenlediği kısa süreli seminerler.

Yayınlar: 1.nci Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi(1995) ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesince düzenlenen Ladin Sempozyumunda(2005) sunulan ve bildiriler kitabında basılan “Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğündeki Enerji Ormanı Tesisi Çalışmalarının Değerlendirilmesi” ile “Ladin, Kestane ve Fındık” konulu iki adet bildiri yayınlanmıştır.

Sivil Toplum Faaliyetleri:

 • 2010-2015 Toç-Birsen Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi,

 • 2010-2011 birinci dönem Orman Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanlığı,

 • ​2012-2013,2014-2015,2016-2017, 2018-2019,İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci dönem Orman Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanlığı,

 • ​2015-2019 Toç Bir-Sen (Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası) Sakarya Şubesi Başkanlığı