İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ 
 
a) Orman sayılan alanlarda verilecek izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek,
 
b) İrtifak hakkı talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.