İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
a)    Oduna dayalı orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazarlamasına ait iş ve işlemleri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek,
 
b)    Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin tayin ve tespit edilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek,
 
c)    Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.