FİDANLIK VE TOHUM İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 
a)    Bakanlık kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü orman ağaç ve ağaççıklarının fidan, çelik ve tohumlarının üretim, tahsis ve dağıtımını yapmak ve yaptırmak,
 
b)    Fidanlıkların, tesisi, idaresi, işletilmesi ve hizmetine ihtiyaç duyulmayanların kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 
c)    Tohum kaynaklarının tespiti, tesisi, korunması, iyileştirilmesi ve çoğaltılmasını sağlamak,
 
d)    Her türlü orman ağaç ve ağaççığı fidanı, tohum, çelik ve diğer üretim materyallerini yurt içinden ve gerektiğinde yurt dışından sağlamak; seçim, deneme ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, bu hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve kurdurmak, mera ıslahı için gerekli tohum ve diğer üretim materyallerini temin etmek,
 
e)    Orman ağaç ve ağaççığı tohum ve fidanlarının ithal ve ihracatında Bakanlığı ilgilendiren iş ve işlemleri yürütmek,
 
f)    İhtiyaç halinde tıbbi ve aromatik bitkilerle, süs bitkileri üretimini yapmak ve yaptırmak,
 
g)    Orman ağaç ve ağaççığı fidanları ve diğer üretim materyallerinin ihracat ve ithalatı ile yurt içi üretimlerine yönelik karantina iş ve işlemlerini yürütmek,
 
h)    Orman ağaç ve ağaççığı ile park bahçe tanzimi amaçlı fidan üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilere teknik destek sağlamak ve sertifika vermek,
 
i)     Genel Müdürlük çalışmaları ile ilgili mekanizasyon tekniğini geliştirmek, buna uygun makine ve ekipmanları temin etmek, işletmek ve yedek parçalarını sağlamak, dağıtımlarını, bakım ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak,
 
j)     Uygulamaları yerinde incelemek, denetlemek, fidanlık çalışmaları ile ilgili yıllık programları ve yersel dağılımları yapmak ve yaptırmak,
 
k)    Daire Başkanlığı ile ilgili plan, program ve bütçeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 
l)     Görev alanına giren konularla ilgili müracaatları incelemek/incelettirmek,
 
m)  Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.