Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak,
g) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.