Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
 
a) Orman bilgi sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
 
b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayımlama ve e-posta ve benzeri iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak,
 
c) Genel Müdürlük veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak ve geliştirmek,
 
ç) Ormancılıkta veri standartlarını geliştirmek ve güncellemek,
 
d) Genel Müdürlük ve birimlerinin internet sayfalarına ilişkin altyapı hizmetlerini yürütmek,
 
e) Genel Müdürlüğün, uydu görüntüleri, hava ve yer fotoğrafları, harita  ve koordinat bilgilerine ilişkin işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
 
f) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
 
g) Ormancılıkla ilgili haritaların hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 
ğ) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.