Kalite Yönetim Sistemi (KYS)
Orman Genel Müdürlüğü
Arama:
Arama Yap
 
 

DOĞRUDAN İLETİŞİM ŞEKİLLERİ:

Yüzyüze İletişim :

      Orman Genel Müdürlüğü'nde mevcut hiyerarşik yapı için hitap şekilleri için resmi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla beraber kurumumuzun uzun geçmişine dayanarak bölgesel olarak küçük farklılıklar göstermekle beraber yaygın şekilde kullanılan hitap biçimleri bulunmaktadır. Belli bir standardın oturtulmamış olması bazen karışıklıklara sebebiyet verebilmektedir. Aşağıdaki hitaplar yaygın olarak kullanılmaktadır.

      - Sayın Genel Müdürüm, Başkanım, Sayın Bölge Müdürüm, Beyefendi, Müdür Bey, Muavin Bey, Şefim, Ormancım vb.

Sunumlar :

      Orman Genel Müdürlüğü'nde sunumlarda sunum yapanın kürsüsünün nasıl olacağı, bayraklar, flamalar ve isimliklerin nerelerde ve hangi ölçülerde olacağı, görsel unsurlar tasarlanırken (bilgisayar sunumları, projeksiyon sunumları vb.) hangi kriterlere uyulacağı vb. konularda belirlenmiş bir şablon bulunmamaktadır.

DOLAYLI İLETİŞİM ŞEKİLLERİ:

Yazılı İletişim :

      Orman Genel Müdürlüğü, kamu kurumu olması sebebiyle RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ve STANDART DOSYA PLANI kapsamına göre yazışmalarını  ve dosyalama sistemini düzenlenmektedir. Bu yönetmelik her nekadar resmi yazıların yazı tipi, ebadı, şeklini ve dosyalama biçimlerini belirlese de mektuplar, kısa notlar, kaşeler, ve son yıllarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan belgegeçer ve e-posta gibi yazılı iletişim unsurları için belirlenmiş bir standart bulunmamaktadır ve bu sebeple teşkilat genelinde yeknesaklık sağlanamamıştır.

Telefon :

       "ALO 177" Orman yangın ihbar hattı yurt genelinde doğrudan aranabilen ücretsiz telefon hattı ile bir standart oluşturmuştur, bununla beraber verilen bu hizmette görev yapan ve telefonda kurumumuzun sesi ve yüzü olan santral operatörleri için oluşturulan yeknesaklığı sağlayacak bir çalışma usul ve esasları bulunmamaktadır.

Video Konferans :

       Çağın en ileri iletişim biçimi olan sesli ve görüntülü iletişimi sağlayan video konferanslar için kurumumuzda altyapı hazırlanmış ve kullanılmaktadır. Video konferans iletişiminde sesin yanında görüntününde iletilmesi sebebiyle bu alanların nasıl olması gerektiği, video konferansın hangi şartlarda ve nasıl kullanılacağı gibi konuların belirlendiği bir şablon bulunmamaktadır.

İlanlar :

        Kurumumuzda ilanlar sıklıkla kullanılan bir iletişim unsuru olmasına rağmen, verilen ilanların ölçülerinin,ölçeklerinin, yazı tiplerinin, şekillerinin, kullanılacaksa kurum logomuzun nerede olacağı gibi, özetle ilanın dizaynının nasıl olacağını belirleyen bir şablon bulunmamaktadır.

 

Görüş ve önerilerinizi lütfen bize bildirin:


OGM - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı - Ankara [ Adres: Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 06560 Beştepe - Yenimahalle/ANKARA ] - E-posta : webbirimi