Ana Sayfa
Orman Genel Müdürlüğü
Arama:
Arama Yap
 

İnceleme, Ön İnceleme Ve Soruşturma Sırasında Kullanılan Bazı Belge Örnekleri

 

1- Şikayetçi İfade tutanağı

2- Muhbir İfade Tutanağı

3- (Yeminsiz) Tanık İfade Tutanağı

4- (Yeminli) Tanık İfade Tutanağı

5- Hakkında İdari Soruşturma (Disiplin Soruşturması) Yapılana Ait İfade (Savunma) Tutanağı

6-Hakkında İdari Soruşturma (Disiplin Soruşturması) Yapılana Ait İfade (Savunma) Tutanağı, (Süre istemesi halinde)

7- Hakkında Ön İnceleme Yapılanın Müdafi Talebi Olmadığında Düzenlenecek İfade Tutanağı

8- Hakkında Ön İnceleme Yapılanın Müdafi Talebi Olduğunda Düzenlenecek İfade Tutanağı, (Müdafi Seçme Hakkı Kullanılacağı Açıklandığında Düzenlenecek İfade Tutanağı,)

9- Hakkında Ön İnceleme Yapılanın Müdafi Talebi Olduğunda Düzenlenecek İfade Tutanağı, (Müdafi Seçme Hakkı Kullanıldığında Düzenlenecek İfade Tutanağı).

10- Hakkında Ön İnceleme Yapılanın Müdafi Talebi Olup, Fakat Müdafi Seçebilecek Durumu Olmadığında Düzenlenecek İfade Tutanağı, (Müdafi Seçme Hakkı Kullanılacağı ve Baro Tarafından Görevlendirilecek Müdafi İstenildiği Açıklandığında Düzenlenecek İfade Tutanağ

11- Müdafi Seçebilecek Durumda Olmadığının Beyan Edilmesi Üzerine, İlgili Yer Baro Başkanlığına Yazılacak Yazı Örneği.

12- Hakkında Ön İnceleme Yapılanın Müdafi Talebi Olup, Fakat Müdafi Seçebilecek Durumu Olmadığında Düzenlenecek İfade Tutanağı, (Müdafi Seçme Hakkı Kullanılacağının Açıklanması Üzerine, Baro Tarafından Görevlendirilecek Müdafiin Katılımıyla Düzenlenecek İfade Tutanağı

13- İhbar ve Şikâyetlerle İlgili Tutanak. (İhbar veya şikâyetin bizzat müfettişe ya da muhakkike yapılması halinde)

14- Disiplin Soruşturmasında Tanığın Yazılı Olarak Davet Edilmesi/Çağrı Kâğıdı

15- Ön İncelemede Tanığın Yazılı Olarak Davet Edilmesi/Çağrı Kâğıdı

16- Disiplin ve Ön İncelemede Çağrı Kâğıdının Tebliğ-Tebellüğ Yazısı/Tutanağı

17- Çağrı Kâğıdına Rağmen Gelmeyen Tanıkla İlgili Yetkili Mercie Yazılan Yazı

18- Bilgi ve/veya Belge İsteme Yazısı

19- Bilirkişi Görevlendirme Tutanağı

20- (Yeminli) Bilirkişi Görevlendirme Tutanağı

21- Bilirkişi Görevlendirilmesi Konusunda İlgili Kuruluşa Yazılan Yazı

22- Bilirkişi yemin tutanağı, (Ön İnceleme sırasında görevlendirilen ve gerekli inceleme ve tespitleri yapan Bilirkişiye mütalaasını vermeden ve rapor düzenlenmeden önce yaptırılan yemin)

23- Yeminli Tutanak Kâtibi Görevlendirme Tutanağı

24- Naip Tayin Yazısı, (Ön İncelemede Tanık ifadesinin naip tarafından alınmasında,)

25- Naip Tayin Yazısı, (Ön İncelemede şüphelinin ifadesinin naip tarafından alınmasında,)

26- Naip Tayin Yazısı, (İnceleme veya disiplin soruşturmasında tanık ifadesinin naip tarafından alınması,)

27- Naip Tayin Yazısı, (Hakkında disiplin soruşturması açılanın savunmasının naip tarafından alınması,)

28- Hakkında Disiplin Soruşturması açılan İçin İstinabe Varakası.

29-Hakkında İdari Soruşturma (Disiplin Soruşturması) Yapılana Ait İstinabe Yoluyla Naip Tarafından Alınacak Savunma Tutanağı,

30- İstinabe Yoluyla Naip Tarafından Alınacak (Yeminli) Tanık İfade Tutanağı

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı - E-posta: webbirimi