Ana Sayfa
OGM
Daire Başkanlığı
Arama:
Arama Yap
 
 

BİYOÇEŞİTLİLİK

Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Başka bir deyişle biyoçeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve bunları birbirine bağlayan olayların (süreçlerin) tamamını kapsar. Bu durumda bir ekosistemdeki biyoçeşitlilik, dört ana bölümden oluşmaktadır:

a)      Genetik Çeşitlilik

“Gen, kalıtsal maddedir; kısaca DNA olarak yazılan deoksirübo-nükleik-asittir. Genler, türlerin kimliğini belirler. O nedenle, bir ateş böceğinin genlerinden sadece ateş böceği, bir Uludağ Göknarı ağacının genlerinden de sadece Uludağ Göknarı ağacı ortaya çıkar.

b)     Tür Çeşitliliği

Yeryüzü ekosistemi üzerinde yaşayan ve tanımı yapılabilmiş tür sayısı yaklaşık 1.6 milyon kadardır. Toplam tür sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı araştırıcılar tüm yeryüzünde yaklaşık on milyon kadar, bazıları da yüz milyon kadar farklı canlı türü bulunduğunu tahmin etmektedirler.

Canlı Gurubu

Tanımlanmış
Tür

Sayısı Tahmin
Edilen Tür

Virüsler

5.000

500 bin

Bakteriler

4.000**

400 bin - 3 milyon**

Mantarlar

70.000

1 - 1.5 milyon

Protozoa

40.000

100 - 200 bin

Yosunlar

40.000

200 bin - 10 milyon

Kara Bitkileri

250.000

300 - 500 bin

Omurgalılar

45.000*

50 bin*

Yuvarlak Kurtlar

15.000

500 bin - 1 milyon

Yumuşakçalar

70.000

200 bin

Kabuklular

40.000

150 bin

Örümcek ve Akarlar

75.000

750 bin - 1 milyon

Böcekler

950.000**

8 - 100 milyon**

Toplam

1.604.000

12 - 18 milyon

* Tür sayısı ve popülasyon büyüklüğü gittikçe azalan grup,    ** Tür sayısı ve popülasyona büyüklüğü gittikçe çoğalan grup  [9]

c)      Ekosistem Çeşitliliği

Ekosistem çeşitliliği, ilgili ekosistemi oluşturan çeşitli parçaların, yer ve zaman içinde gösterdikleri değişimlere bağlı olarak, onların bir fonksiyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, yeryüzü üzerinde değişik ekosistem tipleri vardır: Sulak alanlar ekosistemleri, alpin dağ ekosistemleri, bataklık ekosistemleri, orman ekosistemleri gibi.

Yeryüzü ekosistemleri içinde en çeşitli, en dengeli, en düzenli, en istikrarlı ve en sağlıklı ekosistemler orman ekosistemleridir. Orman ekosistemleri kendi kendine yeterli ve bağımsız ekosistemlerdir. Orada yaşayan üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar arasında bir denge vardır.

d)     Ekolojik Olaylar (Prosesler) Çeşitliliği

Proses çeşitliliği, biyoçeşitliliğin işlevsel öğesidir. Proses çeşitliliği, yukarda adı geçen ve yapısal özellikte olan üç çeşitliliğin evrimsel bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Prosesler, ekosistemin canlı ve cansız ögelerini birbirine bağlayarak, biyolojik çeşitliliğin bileşenleri arasındaki karşılıklı dengeyi ve düzeni sağlamaktadır.

 

Kaynak: Işık, K., Biyolojik Çeşitlilik, Anadolu Üniversitesi, Ünite 2, Eskişehir, sf: 31-33

 

OGM - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı - Ankara [ Adres: Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 06560 Beştepe - Yenimahalle/ANKARA ] - E-posta : webbirimi