Ana Sayfa
Bakanlık
Orman Genel Müdürlüğü
Arama:
Arama Yap
 
ELEKTRONİK ve HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Orman Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulunun Bakanlar Kurulunun 21.05.1955 gün ve 4/5151 Sayılı Kararı ile orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde telsiz kullanmaya başlamıştır.

4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 41.Maddesi gereği Bakanlığımız 2813 Sayılı Telsiz Kanununda belirtilen telsiz kullanma ücretlerinden muaftır.(8 Mayıs 2003 gün ve 25102 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Bakanlar Kurulunun 22.10.1998 gün ve 98/11925 Sayılı Kararı ile Haberleşme hizmetlerinde çalışan Mühendis, Tekniker ve Teknisyenlere silah verilmesi imkanı sağlanmıştır.

2002 Yılında hem TRT hem de Türk Telekom Genel Müdürlükleri ile kulelerin, R/L ve TV verici istasyonlarından ücretsiz yararlanma ile ilgili Protokoller imzalanmıştır.

Şube Müdürlüğümüz Bakanlar Kurulunun 06.08.1992 gün 92/3332 Sayılı Kararı ile kurulmuştur. Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıdadır.

Şube Müdürlüğümüzde 1 Müdür,1 Elektronik Mühendisi,1 Tekniker,5 Teknisyen, 2 Kadrolu İşçi olmak üzere Toplam 10 personel görev yapmaktadır.

Dünya kara yüzeyinin yaklaşık olarak 1/3 ünü kaplayan ve yer yüzündeki biyolojik kütlenin ¾ ünden fazlasını oluşturan ormanlar, başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere korunması gerekli çevresel değerlerin başında gelmektedir.

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı - E-posta: webbirimi