SATIŞLARDAN ALINAN VERGİ VE FON V.S.
A- Her Türlü Açık Artırmalı Satışlardan
Vergi ve Fon Adı Oran % Dayanağı
1- Katma Değer Vergisi 18 3065 Say.KDV Kanunun 2 ve 3. maddeleri
2- Ağaçlandırma Fonu 3 4122 Say.Kan.9. maddesi
3- Dellaliye 1-2 2464 Say.Belediye gel.Kn.70. maddesi
4- Bakanlık Fonu * (Yurt dışına yapılan Satışlardan Alınmaz) (Sadece Tomruktan) 3 6831 Say. Or. Kan. Değiştirilen 1744 sayılı kanun Ek:3
  Karar Pulu 0,45 Damga Vergisi Kanunu
  TOPLAM 25,5-26,5  
B- Tahsisli Satışlardan
  Vergi ve Fon Adı Oran % Dayanağı
1- Katma Değer Vergisi 18 3065 Say.KDV Kanunun 2 ve 3. maddeleri
2- Bakanlık Fonu * (Yurt dışına yapılan Satışlardan Alınmaz) (Sadece Tomruktan) 3 6831 Say. Or. Kan. Değiştirilen 1744 sayılı kanun Ek:3
3- Ağaçlandırma Fonu   4122 Say.Kan.9. maddesi
a) Yakacak Odun Satışlarından 1  
b) Lif-Yonga sanayine yapılan lif-yonga odunu tah. Satışlarından 2  
c) Kamu Kurumlarına yapılan tom.,direk,kağıtlık odun ve sanayi od. Tah.Satışlarından 2  
  TOPLAM 22-23  
C- Köylü Pazar Satışlarından
  Vergi ve Fon Adı Oran % Dayanağı
1- Katma Değer Vergisi 18 3065 Say.KDV Kanunun 2 ve 3. maddeleri
2- Ağaçlandırma Fonu 1 4122 Say.Kan.9. maddesi
3- Bakanlık Fonu *  3 6831 Say. Or. Kan. Değiştirilen 1744 sayılı kanun Ek:3
  TOPLAM 24  
D- 34.Madde Kooperatiflere Yapılan İndirimli Satışlar
1- Katma Değer Vergisi : 18
2- Bakanlık Fonu *  :  3
TOPLAM : 21
E- Zati İhtiyaç,Afetzede,Felaketzede,kendi ihtiyaçlarımıza ve ilk öğret.. Satışlarından sadece % 18 KDV alınır.
* Bakanlık fonu sadece tomruk satışlarından alınır.
F AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ SATIŞ TAHSİSLİ DİKİLİ SATIŞ
Katma Değer Vergisi     %18 Katma Değer Vergisi     %18
Bakanlık Fonu     Alınmaz Bakanlık Fonu     Alınmaz
Ağaçlandırma fonu           %3 Ağaçlandırma fonu          Alınmaz