Ana Sayfa
Orman Genel Müdürlüğü
Site Haritası
Arama:
Arama Yap


İdari Kadromuz
Bölge Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü
Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü
İşletme Pazarlama Şube Müdürü
Silvikültür Şube Müdürü
OZM Şube Müdürü
Makine İkmal Şube Müdürü
Anadolu İzin ve İrtifak Şube Müdürü
Avrupa İzin İrtifak Şube Müdürü
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü
Orman ve Köy İşleri Şube Müdürü
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü
Personel Şube Müdürü
Mali İşler Şube Müdürü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü
Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü
Hakkımızda
Görevlerimiz
Tarihçe
Şube Müdürlükleri
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü
Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü
Silvikültür Şube Müdürlüğü
Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü
Makine İkmal Şube Müdürlüğü
Anadolu İzin İrtifak Şube Müdürlüğü
Avrupa İzin İrtifak Şube Müdürlüğü
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü
Orman ve Köy İşleri Şube Müdürlüğü
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü
Personel Şube Müdürlüğü
Mali İşler Şube Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Halkla İlişkiler ve Dış ilişkiler Şube Müdürlüğü
İşletme Müdürlükleri
Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü
Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
Vize Orman İşletme Müdürlüğü
Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü
Şile Orman İşletme Müdürlüğü
Keşan Orman İşletme Müdürlüğü
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü
Edirne Orman İşletme Müdürlüğü
Fidanlık Müdürlükleri
İstanbul Fidanlık Müdürlüğü
Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü
Diğer Birimler
Hukuk Müşavirliği
İhaleler
Orman Emvali İhaleleri
Diğer İhale İlanları
Satış İlanları
Demirköy
Bahçeköy
Çatalca
İstanbul
Kanlıca
Kırklareli
Şile
Vize
Mevzuat
OGM Mevzuat
Mevzuat Bilgi Sistemi
Yararlı Linkler
Ağaç Türleri
Odundışı Orman ürünleri
Kalite Yönetim Sistemi
İklim Değişikliği
Kuruluş Bülteni
Mantarlar
Meşeler
Orman Eko Sistemleri
Orman ve Su Çalıştayı
Ormancılık Bilgi Köşesi
Yangın Sempozyumu
Yapraklar
Yardop
Bilgi Teknolojileri
Ormancılıkta 170 Yıl
İletişim
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme OnLine Başvuru
Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama
Üye Girişi
Oturum Aç


 

MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 istanbulobm17@ogm.gov.tr


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ‘ NÜN TANITIMI , GÖREV ve YETKİLERİ 

KASA-BANKA LİMİTLERİ


I-ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ‘NÜN TANITIMI , GÖREV ve YETKİLERİ :

 28  Mart 1986 tarihinde yürürlüğe giren ; “ Orman Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatı Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre  )İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne ) verilen görevler aşağıdadır .(Madde-7) :

1- Bütçe ödenek kayıtlarını tutmak, aylık mizanları, kesin hesapları ve bilançoları hazırlamak.

2- Döner Sermaye Bütçesinden ek ödenek teklifleri ile ödenek aktarma taleplerini hazırlamak.

3- Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinden aynı kalemler arasındaki aktarmalar ile ilgili makamdan alınacak olurların gerektirdiği işlemlere  ilişkin yazılar ve ödenek gönderme talimatlarını yazmak.

4- Sayıştay ilânlarını kayıtlarını tutmak, tanzim veya zimmete ait işlemleri yürütmek.

5- Döner sermayeli Kuruluşların  nakit ihtiyaç ve akım tablosunu hazırlamak, işletmelerin nakit teminini sağlamak.

6- Özel Bütçe ile ilgili tahakkuk işlemlerinin yapılmasını, ödenek taleplerinde bulunulmasını ve yapılan sarfların Genel Müdürlüğe intikallerini sağlamak, Özel Bütçe  ayniyat işlemlerini yürütmek.

7- Sayman mutemetlerinin harcamalarını kontrol etmek.

8- Atama yetkisi Bölge Müdürlüğü’ne  ait personelin; atama, özlük, emeklilik v.s.        işlemlerini yapmak.

9- Bölge Müdürünün  vereceği benzeri görevleri yapmak. 

II-KASA-BANKA LİMİTLERİ :                

Orman Genel Müdürlüğümüzün 13.07.2007 tarih ve B.18.1.OGM.073.01.840 / 2164 sayılı emirleri gereği Parasal Limitler yeniden belirlenmiştir.

Bu limitlere göre ;

A-Kasa İşlemleri:

a) Döner Sermayeli Kuruluşlarımızın kasadan yapacağı ödeme limiti 390 YTL.

b) Döner Sermayeli Kuruluşlarımızın ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak üzere     3.900 YTL.ye kadar kasada nakit bulundurabileceklerdir.

B-Mutemet  Tahsilatı :    

   Mutemetlik Talimatnamesi 12.maddesine göre muhtelif işlerden ve satışlardan Orman İşletme Şefliği Mutemetlerince Sayman Mutemedi alındısı ile yapılan tahsilat 2007/1 sayılı tebliğe (08.03.2007 Tarihli Resmi Gazete) göre 1.300 YTL.olarak belirlenmiş olup, bu miktarı aşan tahsilat tutarları derhal Saymanlık Veznesine yatırılacaktır.

C-Banka Hesaplarında Bulundurabileceği Limitler :                                          

a) Orman İşletme ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri  :    15.600 YTL.

b) Orman Bölge Müdürlüğü İşletmeler Saymanlığı       :  234.000 YTL.

 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü [ Adres: Fatih Ormanı Kampüsü 34398 Maslak - Şişli / İSTANBUL ]