Ana Sayfa
Orman Genel Müdürlüğü
Site Haritası
Arama:
Arama Yap


İdari Kadromuz
Bölge Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü
Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü
İşletme Pazarlama Şube Müdürü
Silvikültür Şube Müdürü
OZM Şube Müdürü
Makine İkmal Şube Müdürü
Anadolu İzin ve İrtifak Şube Müdürü
Avrupa İzin İrtifak Şube Müdürü
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü
Orman ve Köy İşleri Şube Müdürü
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü
Personel Şube Müdürü
Mali İşler Şube Müdürü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü
Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü
Hakkımızda
Görevlerimiz
Tarihçe
Şube Müdürlükleri
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü
Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğü
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü
Silvikültür Şube Müdürlüğü
Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü
Makine İkmal Şube Müdürlüğü
Anadolu İzin İrtifak Şube Müdürlüğü
Avrupa İzin İrtifak Şube Müdürlüğü
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü
Orman ve Köy İşleri Şube Müdürlüğü
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü
Personel Şube Müdürlüğü
Mali İşler Şube Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
Halkla İlişkiler ve Dış ilişkiler Şube Müdürlüğü
İşletme Müdürlükleri
Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü
Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
Vize Orman İşletme Müdürlüğü
Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü
Şile Orman İşletme Müdürlüğü
Keşan Orman İşletme Müdürlüğü
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü
Edirne Orman İşletme Müdürlüğü
Fidanlık Müdürlükleri
İstanbul Fidanlık Müdürlüğü
Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü
Diğer Birimler
Hukuk Müşavirliği
İhaleler
Orman Emvali İhaleleri
Diğer İhale İlanları
Satış İlanları
Demirköy
Bahçeköy
Çatalca
İstanbul
Kanlıca
Kırklareli
Şile
Vize
Mevzuat
OGM Mevzuat
Mevzuat Bilgi Sistemi
Yararlı Linkler
Ağaç Türleri
Odundışı Orman ürünleri
Kalite Yönetim Sistemi
İklim Değişikliği
Kuruluş Bülteni
Mantarlar
Meşeler
Orman Eko Sistemleri
Orman ve Su Çalıştayı
Ormancılık Bilgi Köşesi
Yangın Sempozyumu
Yapraklar
Yardop
Bilgi Teknolojileri
Ormancılıkta 170 Yıl
İletişim
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme OnLine Başvuru
Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama
Üye Girişi
Oturum Aç


 

ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

istanbulobm6@ogm.gov.tr

 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ 

ŞUBEMİZ İLE İLGİLİ PERİYODİK CETVEL ve YAZIŞMALAR 

BAĞLI KURULUŞLARIN YIL İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALARINDA GÖZ ÖNÜNDE    BULUNDURACAKLARI KONULAR ve ESASLAR 

FEROMON TUZAKLARINI KULLANMA PRENSİPLERİ 

ÇEŞİTLİ BÖCEK TÜRLERİNE AİT UÇMA ZAMANLARI 

ORMANLARIMIZDA ZARAR YAPAN BÖCEKLERİN UÇMA ZAMANI-MÜCADELE    DÖNEMLERİ VE MÜCADELE METODLARI 

KUŞ YUVALARININ ORMANDA KULLANILMASI KURALLARI 

ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE TAKVİMİ YAPILMASI GEREKEN İŞLER

ADACIK YÖNTEMİ


Ormanlardaki Biyolojik dengenin korunmasını, zararlı böcek ve hastalıklara karşı en uygun, etkili ve ekonomik müdahale metotlarının uygulanmasını sağlamak Şube Müdürlüğünün görevleri arasındadır.

 

GÖREVLERİ:

a-Ormanlardaki biyolojik dengenin korunmasını ve bozulmuş olduğu yerlerde yeniden tesisi için gerekli önlemlerin   alınmasını sağlamak.
b-
Orman  böcek  ve hastalıklarıyla ilgili muhtemel  salgın ve enfeksiyonların teşhis ve tespiti ile önceden ortaya çıkarılması için gerekli tarama çalışmalarının yapılması,
c-
Hastalık veya böcek zararı görüldüğünde ; söz konusu zararlılara karşı en uygun etkili ve ekonomik mücadele metotlarının (mekanik, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve entegre) tayini ile 286 sayılı tebliğ gereğince düzenlenecek mücadele  projesi  çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,
d-
Biyolojik mücadele yönünden, orman yetiştirme , işletmenin  düzenlenmesi , biyolojik kontrol ve bağışıklık gibi endirekt koruyucu  tedbirleri tespit etmek ve uygulamak,
e-
Ormanların sağlığı ,mücadelenin uygulanması hususunda ilgili ormancılık ve diğer mahalli kuruluşlarla işbirliği cihetine gidilmesi,
f-
Gönderilen ödeneklerin projelerdeki sarf miktarlarını 286 sayılı tebliğ gereği her ay düzenlenecek aylık çalışma raporları ile merkeze bildirmek. 

 

ŞUBEMİZ İLE İLGİLİ PERİYODİK CETVEL ve YAZIŞMALAR :

1-Ormanlarda hastalık veya böcek zararı  görüldüğünde ; zararlının görüldüğü Orman İşletme Şefliğince “Duyuru Raporu”  düzenlenir. Orman İşletme Müdürlüğü zararlıyı   duyurma raporunu Orman Bölge Müdürlüğü’ne gönderir.
2-
Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürlüğünce “Duyuru Raporu”  tetkik edilir ve konu yerinde incelenmek suretiyle  Mücadele Projesi tanzim edilir. Projeler düzenlendikleri yıl için geçerlidir. Projeler tasdikten sonra uygulamaya konur.
3-
Zararlı böcekle yapılan  mücadele bitirildikten sonra uygulama neticelerini belirtmek üzere Mücadele Sonu Raporları düzenlenir.
4-
Orman Zararlıları İle Mücadele  faaliyetlerinin takibi için  “Orman Zararlıları İle  Mücadele Faaliyet Programları ve Gerçekleşme  Cetveli” doldurulur. Bu cetvel her ay sonu Genel Müdürlüğe gönderilir.
5-
Ormanlarda görülen zararlı böcek türleri , yaptıkları zarar, uygulanacak mücadele metotlarını içeren şefliklerden alınan bilgiler doğrultusunda “Orman Zararlıları Tarama Raporu” düzenlenir. Tarama Raporları iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

BAĞLI KURULUŞLARIN YIL İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALARINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKLARI KONULAR ve ESASLAR:

1-Orman alanlarında zararlı böceklerin görülmesi halinde ; en kısa zamanda Şefliklerce duyuru raporları düzenlenmeli. Ekonomik  ve başarılı mücadele için; tırtıllar büyümeden  mücadele yapılması sağlanmalıdır.
2-
Kabuk böceklerinin ürememesi için ; ormanda temiz işletmecilik uygulanmalı. Kabuklu emval uzun süre depoda bekletilmemeli. Dip kütüklerinin kabukları  kesim sırasında soyulmalı. En geç mart ayı sonuna kadar kabuklu emval ,ormandan çıkarılmalı. Böcek ocağı olmaya müsait kuru  veya yarı kuru  devrik ağaçlar ve istihsal artıkları orman içerisinde bırakılmamalıdır.
3-
Çam  Kese Böceği  Zararlısı ile mücadele de tepe sürgünleri kesilmemeli. Tepe sürgünlerindeki keseler  kimyasal ilaç veya mazot tatbik edilerek  mücadele edilmeli. Çam Kese  Böceği ile adacık yöntemi  uygulanarak Biyolojik Mücadeleye önem verilmelidir.
4-
Ağaçlandırma  ve Tamamlama  çalışmalarında yetişme muhiti şartlarına uygun türler seçilmeli ve mono kültürden  kaçınılmalı. Böylelikle Biyolojik denge korunarak , zararlı böceklerin kitle üremesi engellenmelidir.
5-
Biyoteknik Mücadelede  Feromonlar , böceklerin uçma zamanından  1-2 hafta önce asılmalı. Bu konuda geç kalınmamalı. Feromonlar asıldıktan sonra kontrol  edilmeli. Asılı feromon tuzakları sonbaharda toplanarak depolarda muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.
6-Kuş yuvaları sonbaharda asılmalıdır.

  

FEROMON TUZAKLARINI KULLANMA PRENSİPLERİ

 1-Feromon tuzakları;Kabuk Böcekleri populasyonundan etkilenen rekreasyon alanları,orman içi dinlenme yerleri,ibreli emval istiflenen depolar ve rampalar civarı ile kabuk böceklerinin kitle üremesi yapmış olduğu ibreli ormanlık sahalarda asılacaktır.

2-Feromonla mücadele yapılacak böceğin biyolojisi iyi tespit edilip,feromon tabletleri uçma zamanından 2 hafta önce tuzaklara asılmış olmalıdır.

3-Tuzaklar iki ağaç arasına geniş yüzeyleri hakim rüzgar yönünde olmak kaydıyla dört taraftan sicimlerle sallanmayacak şekilde asılacaktır. Yükseklik 130-150 cm olacaktır.. Çevresi az ağaçlı veya bir yönü orman içi açıklık olmalıdır.

4-Feromon tabletleri tuzak içine delinmeden,naylonu içinde iple, cihazın ortasına gelecek şekilde asılacaktır. Önceden asılı tablet çıkarılmayacak yeni asılan hemen yanına asılacaktır.

5-Tablet asılan cihazlar 7-15 gün içinde kontrol edilecek  ve tuzaklara giren zararlılar tuzak numaralarına göre miktarı kayıt defterine not alınarak kavanozlara toplanacaktır.

Diğer taraftan tuzaklara giren ortalama böcek adedi her ay görevli Orman İşletme Şefi ve Orman Muhafaza Memuru  imzalı olarak Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğüne istatistiki bilgi olarak bildirilecektir.

6-Tuzaklara yerleştirilemeyen feromon tabletleri –15 ile +15 C de muhafaza edilecektir.

7-Feromon tuzakları böceklerin uçma zamanının sonu olan Eylül ayı sonunda toplanarak temizlikleri yapılıp depolarda ilkbaharda asılmak üzere muhafaza edilmelidir.

8-Cihazlara asılan feromon tabletleri tabiata atılmayacak,cihazların en son toplanmasında imha edilecektir.

 ÇEŞİTLİ BÖCEK TÜRLERİNE AİT UÇMA ZAMANLARI

 

 

 Böceğin adı                                    Generasyonu             Uçma zamanı

 

Blastophagus minör                             1                            Mart        

(Küçük Orman Bahçıvanı)

 

Blastophagus piniperda                        1                             Mart   

(Büyük Orman Bahçıvanı)

 

Dendroctonus micans                           1                             Mayıs

(Dev Kabuk Böceği)

 

Cryphalus picea                                   2                             Mart-Haziran

(Göknar Küçük Kabuk Böceği)      

 

Ips sexdentatus                                  2                             Nisan-Haziran

(Oniki Dişli Çam Kabuk Böceği)

 

Orthotomicus erosus                            3                             Nisan-Haziran-Temmuz

(Akdeniz Çam Kabuk Böceği)

 

Pissodes notatus                                 1                             Mayıs

(Çam Kültür Hortumlu Böceği)

 

Pityokteines curvidens                          2                             Mart-Temmuz

 

 

(Göknar Büyük Kabuk Böceği)

 

 

ORMANLARIMIZDA ZARAR YAPAN BÖCEKLERİN UÇMA ZAMANI-MÜCADELE DÖNEMLERİ VE MÜCADELE METODLARI   :

      

Orman ve ağaçlandırma sahalarında görülen böceklerle mücadelede esas ;

Ekonomik ve çevresel etkenlerin uyumunu bozmayacak mücadele yöntemini seçmektir.

Mücadele yöntemleri şunlardır;

1-Kimyasal Mücadele

2-Mekanik Mücadele

3-Biyoteknik Mücadele

4-Biyolojik Mücadele

5-Biyolojik İnsektisid ile Mücadele

6 –Entegre Mücadele

 

1- Kimyasal Mücadele:  Zararlı  böceklerin zehir etkisi yapan maddeler kullanılarak yok edilmesidir.Ancak bu kimyasal ilaçlar eko sisteme olumsuz etkileri nedeniyle kullanılmamaktadır.Bunun yerine organik insektisid tercih edilmektedir.Kitin önleyici organik ilaçlar ,tırtılın 1. ve 2. gömlek safhalarında başarılı sonuç vermektedir .

2- Mekanik Mücadele : Zararlı böceklerin bulunduğu materyalin ormandan uzaklaştırılması şeklinde yapılmaktadır.Yumurta paketlerinin toplanması,keselerin dal makası yardımıyla alınması böcekli dal veya gövdenin kesilmesi gibi.

3- Biyoteknik  Mücadele : Zararlı böceğin eşeysel koku salgılayan Feromon tuzakları ile toplanmasıdır.Tuzaklar yerden 150 cm yüksekliğe asılmalıdır.Tuzaklar arası mesafe 50 metre olmalıdır.Tuzak toplama kavanozunda 1 cm küplük bir hacimde 600 böcek bulunuyorsa; böcek populasyonu zarar sınırının üstündedir.Toplama kavanozu kontrol edilerek sayım yapılmalıdır.

 

4- Biyolojik  Mücadele : Zararlı böcek populasyonunu azaltmak için canlı organizmalardan yararlanmak suretiyle yapılan mücadeledir.Böcekçil kuşlar biyolojik mücadelede önemli yer tutmaktadır.

Çam keseböceğinin parazitlerinin çoğalmalarını amaçlayan adacık yöntemi de biyolojik Mücadele çeşididir.Adacık yöntemi ile keselerin içinde bulunan parazit sineklerinin uçarak çam kese tırtıllarının üzerine yumurta bırakması sağlanır.Böylece tırtıllar parazitlenir.Adacığın tesisi tırtıllar toprağa inmeden 4-5 hafta önce tamamlanmalıdır.Ada üzerine 250-300 kese atılabilir. Bu keseler her gün karıştırılmalıdır.

  Zararlı böcekleri parçalayarak yiyen yırtıcı böcekler suni yollarla çoğaltılarak ormana bırakılır, bu böcekler diğer mücadele yöntemlerinin uygulanması sırasında da korunurlar. Çam keseböceği ile biyolojik mücadele kapsamında  Calosoma sycophanta yırtıcı böceği üretilerek, zararlının yoğun olduğu ibreli orman alanlarına bırakılmaktadır.

 

5- Biyolojik İnsektisid ile mücadele: Patojen mikroorganizmalar kullanılarak yapılan mücadeledir.Örneğin Bacillus thuringiensis kurstaki bakterisinin sporlarını ihtiva eden preparatlardan yararlanılır. Bacillus thuringiensis bakterisi ile ilaçlanmış ibreleri yiyen tırtılların iç organlarında hastalık oluştuğundan gelişimi durmaktadır.

6-  Entegre Mücadele : Tüm mücadele yöntemlerini birlikte ya da birini diğeriyle kombine etmek suretiyle uygulanmasıdır.Entegre mücadelede hedef ; zararlıların doğal düşmanlarının çoğalmasına yardım etmektir.

Orman Zaralıları ile Mücadelede Başarılı Olmanın Şartları :

1-       İyi bir gözetleme ve değerlendirmedir.

2-       Zararlı böceğin biyolojisine uygun , en ekonomik ve biyolojik dengeyi bozmayacak  metodun kullanılmasıdır.

3-       Zararlı böceklerle yapılacak mücadele zaman ile sınırlıdır.O nedenle mücadeleye zamanında başlanılmalıdır.

4-       Koruyucu ve önleyici önlemler zamanında alınmalıdır.

 

Zararlı     Adı                                        Mücadele Zamanı                      Mücadele Yöntemi 

 

Thaumetopoea  pityocampa                Ağustos  -    Mayıs               Entegre    Mücadele

  (Çamkese    böceği) 

Lymantria     dispar                           Temmuz -    Nisan                Mekanik –Biyolojik

   (Sünger    örücüsü)                                                                  İnsektisid Mücadele

Tortrix         viridana                              Nisan   -     Mayıs            Biyolojik insektisid

   (Yeşil meşe bükücüsü)                                                                ile    Mücadele

Diprion     pini                                       Mayıs  ve   Eylül              Organik  insektisid  

   (Çam çalı antenli yaprak arısı)                                                      ile    Mücadele

Neodiprion   sertifer                               Nisan                             Organik insektisid 

   (Kırmızımtrak çalı antenli yaprakarısı)                                            ile     Mücadele.

 

 

KUŞ    YUVALARININ  ORMANDA  KULLANILMASI   KURALLARI

 

Ormanlarımızın sağlığa ve doğal dengenin muhafazası için zararlı böcek populasyonunu normal zararsız seviyede tutulmasında etkili böcekçil kuşların korunması,günümüzde zaruret haline gelmiştir.

Zararlı böcek populasyonunu azaltmak için ; canlı organizmadan faydalanmak suretiyle yapılan mücadeleye “ BİYOLOJİK  MÜCADELE “ denilmektedir. Biyolojik Mücadelede Zararlı  böceklerle beslenen “Böcekçil Kuşlar “ en önemli yeri işgal etmektedirler.Araştırmalar bir kuşun bilhassa yavrulama döneminde bir günde kendi ağırlığının birkaç misli kadar böcek tükettiğini ortaya koymuştur.Ormanlarda gördüğümüz kuşların hemen hepsi böcekçildir.Kabuk böcekleriyle, tırtıllar ile beslenirler.Yavrularını da   böcekle büyütürler.Zararlı böcekleri tüketmekte çok etkin olan kuşların üremelerini kolaylaştırmak için suni kuş yuvaları asılmalıdır.Biyolojik Mücadele amacıyla asılan suni kuş yuvalarının asılması ve korunmasında gerekli  titizlik gösterilmelidir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar maddeler halinde belirtilmiştir.                    

1- Kuş yuvaları bir sırık yardımı ile asma kancalarından ağaçların dış tarafındaki  5 cm – 10  cm  çapındaki  yan  dallara  asılmalıdır. Ağaç  gövdelerine tutturulmamalıdır.

2-  Asma kancası kötü hava koşullarında dahi yuvayı taşıyacak yapıda olmalıdır.

3- Bir  ağaca  bir yuva  asılmalıdır.

4- Yuvalar  sonbaharda  asılmalıdır.

5- Yuva asılan ağaçların gövdesine kolaylıkla  görülebilecek  biçimde  işaretler 

yapılmalıdır.

6- Zararlı böcek  yoğunluğu göz önüne alınarak hektara bir yuva yerleştirilmelidir. .                  

7- Yuvaların yerden yüksekliği en az 3 m olmalıdır. Yol kenarlarına  10 m den daha yakın yerlere yuva asılmamalıdır.

8-  Yuva  yerleştirilen orman içinde veya 5 km ye kadar uzaklıkta su kaynakları yoksa suluklar yapılmalıdır.

9-  Dış tesirler , kemirgenler veya diğer hayvanlar tarafından bozulan veya tahrip edilen yuvalar onarılmalı veya sağlamları ile değiştirilmelidir.   

10- Böcekçil kuşların yuvalanma oranını belirlemek amacıyla kuş yuvalarının kontrolü yapılmalıdır.  

11- Kuşların yuvalara girişini sağlayan giriş deliklerinin güney tarafa bakmasına dikkat edilmelidir.

12- Yuva asılmış sahalar en geç Şubat ayı sonuna kadar kontrol edilerek herhangi bir nedenle yere

 Düşmüş olan yuvalar tekrar uygun dallara asılmalı,kaybolanların yerlerine yenileri asılmalıdır

 

ORMAN   ZARARLILARI    İLE   MÜCADELE     TAKVİMİ

YAPILMASI   GEREKEN   İŞLER

AYLAR:

 

OCAK             

İbreli ormanlarda kabuk böcekleri zararlılarına karşı kış kesimlerine devam edilmesi,

Çamkese böceği ile mekanik ve biyolojik mücadele faaliyetlerinin sürdürülmesi

Çamkese böceğine karşı biyolojik mücadele kapsamında parazit ve yırtıcılarının ormandaki  

varlıklarının  artırma yoluna gidilmesi için adacık yönteminden azami ölçüde yararlanılması,

Geçen yıla ait faaliyet ve gerçekleşme cetvellerinin bilanço sonucuna göre hazırlanarak

merkeze  gönderilmesi,

Tarama Raporlarının düzenlenerek merkeze gönderilmesi.

 

ŞUBAT

İbreli ormanlarda kış kesimlerine devam edilmesi,

Çamkese böceği ile Mekanik ve Biyolojik mücadele faaliyetlerinin sürdürülmesi,

Erken uçan kabuk böceklerinden Pityokteines curvidens(Göknar büyük kabuk böceği),

Cryphalus piceae(Göknar küçük kabuk böceği),Blastophagus minor(Küçük orman bahçıvanı),

Blastophagus piniperda (Büyük orman bahçıvanı) ve İps typographus (Sekiz dişli ladin kabuk 

Böceği) zararlılarına karşı mücadele hazırlıklarına başlanılması,

Faaliyet ve Gerçekleşme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

MART

Erken uçan kabuk böceklerinin populasyon kontrolleri ile mücadele projelerinin düzenlenerek

çalışmalara başlanılması,

Rhyocionia buollana (Çam sürgün bükücüsü ) zararlının mücadele projesi yapılarak çalışmalara

başlanılması,

Faaliyet ve Gerçekleşme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

NİSAN   

Kabuk böceklerinden İps acuminatus (Altı dişli çam kabuk böceği),İps sexdentatus ( On iki dişli

Çam kabuk böceği ),Pissodes notatus ( Çam hortumlu böceği ) , Orthotomicus erosus (Akdeniz

çam kabuk böceği), ile kelebek ve yaprak arılarından Neodiprion sertifer (Yaprak arısı),Diprion

pini (çam yaprak arısı)Lymantriya dispar (sünger örücüsü),Dioryctria splendidela (Reçine

kelebeği ) zararlılarının populasyon kontrollerinin yapılarak mücadele projelerinin düzenlenmesi

ile çalışmalara başlanılması,

Formuca rufa (Kırmızı orman karıncası) transplantasyon işlerinin bu ay içerisinde başlanıp

bitirilmesi,

Hizmet içi eğitim hazırlıklarının yapılması,

Faaliyet ve Gerçekleşme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

MAYIS 

Acleris undulana (sedir yaprak kelebeği), Viscum album (ökse otu),Fare zararlıları ve çeşitli

mantar hastalıklarının populasyon kontrollerinin yapılarak mücadele projelerinin düzenlenmesi      

ile çalışmalara başlanılması,

Kabuk böcekleri ile kelebek ve yaprak arılarına karşı mücadelenin sürdürülmesi,

Hizmet içi eğitim programının gerçekleştirilmesi,

Yatırım bütçesi (3003 hesap ) hazırlıklarının yapılması,

Faaliyet ve Gerçekleşme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

HAZİRAN

Barbara osman (Sedir kozalak kelebeği) zararlısı ile mücadelenin yapılması,

Kabuk böcekleri ile kelebek ve yaprak arılarına karşı mücadelenin sürdürülmesi,

Cari Bütçe (3002 hesap) hazırlıklarının yapılması,

Faaliyet ve Gerçekleşme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

TEMMUZ         

Kabuk böcekleri ile kelebek ve yaprak arılarına karşı mücadelenin sürdürülmesi,

Mücadelesi tamamlanan projelerin uygulama sonuç raporlarının merkeze gönderilmesi,

Faaliyet ve Gerçekleşme ile Tarama raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

AĞUSTOS

Başta O.erosus olmak üzere diğer kabuk böcekleri ile mücadeleye devam edilmesi,

Faaliyet ve Gerçekleşme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

EYLÜL

D.pini yaprak arısı ile mücadeleye başlanılması(2. Generasyon),

O. erosus ile mücadeleye devam edilmesi,

Thaumetopoea  pityocampa (Çamkese böceği) genç tırtıllarının populasyon kontrollerinin

yapılması,

Kelebek ve yaprak arıları ile kabuk böceklerinin yoğun olarak görüldüğü alanlara kuş yuvalarının

asılmaya başlanılması,

Önceki yıllarda asılan kuş yuvalarının temizlenmesi,

Faaliyet ve Gerçekleşme  ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

EKİM   

İbreli ormanlarda kabuk böceği zararlılarına karşı kış kesimlerine başlanılması,

Çamkese tırtılına karşı Mekanik (Yumurta koçanı ve keselerin toplanması)Biyolojik ve Kimyasal

(Tırtıllara karşı insektisit kullanımı) mücadelenin başlatılması,

Kuş yuvalarının  asılması ve temizlenmesi,

Faaliyet  ve Gerçekleşme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

KASIM

Çamkese tırtılına karşı Mekanik,Biyolojik ve Kimyasal mücadeleye devam edilmesi,

İbreli ormanlarda kış kesimlerinin sürdürülmesi,

Kuş yuvalarının asılması ve temizlenmesi,

Faaliyet ve Gerçekleşme ile Tarama Raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

ARALIK 

Çamkese tırtılına karşı Aralık ayının ortasına kadar Kimyasal mücadelenin bitirilmesi (Aralık

Ayı ortasından sonra çamkese tırtılının parazit ve yırtıcıları bol olarak görüleceğinden

 kesinlikle  bu zararlıya karşı  ilaç kullanılmaması),

İbreli ormanlarda kış kesimlerine devam edilmesi,

Çamkese böceği ile Mekanik mücadelenin yanında Biyolojik mücadele kapsamında “ Adacık

Yöntemi “ ni kullanarak mücadeleye başlanılması,

Faaliyet ve Gerçekleşme  ile Tarama raporlarının merkeze gönderilmesi,

 

ADACIK YÖNTEMi

 

Çamkese böceğinin tırtıl parazitlerinin Phryx   caudata  ile yırtıcılarından olan Calosoma sycophanta ve Dermestes undulatus” lara doğada bol miktarda rastlanmaktadır.Bu faydalı böcekler vasıtasıyla

yapılacak  biyolojik mücadelede esas,yürütülecek mekanik mücadele çalışmalarında faydalı tırtıl parazitleri ve yırtıcıların biyolojine uygun bir zamanlama yaparak çamkese böceğine karşı bu gibi faydalılara üstünlük sağlamak metodun ana gayesidir.

Adacık tesisi oluştururken; Ağaçlandırma sahalarına bitişik boylu meşçereler tercih edilmeli,Güneş alan, düz ve kolayca bulunabilen yerlere kurulmalıdır.Çamkese tırtılları toprağa inişlerinden 4-5 hafta önce tesis tamamlanmalı ve mekanik olarak toplanan keseler önceden hazırlanmış adacıklara konmalıdır.

Adacıklar,piyasadan temin edilecek  sera  naylonlarının ölçülerine göre standardize edilerek 1.40 x 4.00 metre ebadında 6-8 metre karelik bir alanın etrafına 30 santimetre genişliğinde ve 30 santimetre derinliğinde hendek açılıp,bu hendekten çıkan toprağın bir kısmı adanın içine atılarak hafif bombe yapacak şekilde tasfiye edilir.Bundan  maksat ,yağacak yağmurlar nedeniyle adacıkta su birikintisini önlemek ve suların hendeğe akmasını sağlamaktır.Tesviye işlemi bittikten sonra ,adacık  ve hendeklerin yüzeyi,çift katlı sağlam deliksiz sera naylonları ile dışarı taşacak bir şekilde örtülür.Naylon sermedeki amaç,tırtılların toprağa girmesini engellemek ve hendekteki suyun toprak tarafından emilmesine mani olmaktır.Naylon serme işinden sonra hendekler 20-21 cm derinliğinde su ile doldurulur.Toplanan keselerin hendeğe yuvarlanmasını engellemek için adacığın kısa kenarına birer maden direği konarak maden direklerinin ucuna da naylona değmeyecek şekilde 15-20 cm. eninde tahta çakılmak suretiyle adacık tesisi tamamlanmış olur.Adacığı dış etkilerden korumak için etrafının 3 sıralı tel çit ile çevrilmesi uygun olacaktır.Keselerde toplanan parazit sinek krızalitlerinin çabuk erginleşmesini sağlamak için adacıktaki keseler gün boyu alt üst edilerek havalandırılmalıdır.Adacıklarda toplanan keseler,parazit ve yırtıcı uçuşundan bitiminden sonra adacık üzerindeki materyal dışarıya çıkarılarak tamamen yakılmalıdır.(Zira toprağa giremeyen ergin çamkese tırtılları kese yığıntıları içinde krizalit olabilmekte ve sonbaharda kelebek olarak tabiata intikal etmektedirler.)

Bu yöntemle çamkese böceği tırtıl paraziti ve yırtıcılarının ormandaki sayısını artırarak daha çok çamkese böceği tırtılının ölmesi amaçlanmaktadır. 

İstanbul  Orman  Bölge Müdürlüğümüz Orman ve Ağaçlandırma sahalarında 11750  hektar alanda  Mekanik Mücadele,3000 hektar alanda Kimyasal Mücadele,1860 hektar alanda Biyoteknik Mücadele , 17210 hektar alanda Biyolojik Mücadele programı uygulanmaktadır.

 

   CALOSOMA SYCOPHANTA  ÜRETİMİ:

 

  İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ibreli orman alanlarında yoğun zararı görülen Çam keseböceği ile biyolojik mücadele amacıyla şube müdürlüğümüz bünyesinde bir laboratuar kurulmuş, 2005 yılı itibari yırtıcı böcek Calosoma sycophanta üretimine  başlanmıştır.

Calosoma sycophanta’nın erginleri şubat sonu mart ayı başında topraktan çıkarak  çam keseböceği larvaları ve pupaları ile beslenirler. Calosoma larvaları Çam keseböceğinin  hem larvalarını hem de pupalarını yerler. Calosoma yırtıcısının ömrü 3-4 yıl olup, yılda 210-280 tırtılı etkisiz hale getirmekte, tüm yaşamı boyunca bu sayı 1120 adede kadar çıkabilmektedir. Calosoma sycophanta populasyonunun etkin olduğu alanlarda keselerdeki tırtıl yoğunluğunun % 73 oranında azaldığı gözlenmiştir.

Mart ayı başında laboratuara getirilen Calosoma erginleri içinde toprak bulunan yetiştirme kaplarında çiftleşerek, nemli toprağa yumurtalarını bırakmaktadırlar. Toprak içindeki yumurtalardan 4-6 gün sonra larvalar çıkmaktadır. Yumurtadan çıkan birinci dönem larvaları tek tek yetiştirme kaplarına alınarak, Çam kese tırtılı verilerek beslenirler. Yaklaşık olarak 25 gün sonra larvalar prepupa olduklarında  ormana bırakılırlar.

 Bu çalışma ile orman zaralıları mücadelede çevreye zarar veren kimyasalların kullanımının azaltılarak doğal dengenin yeniden tesis edilmesine katkı sağlanması  ve yırtıcı böcek populasyonunun arttırılarak zararlı böcek yoğunluğunun normal zararsız seviyede tutulması amaçlanmaktadır.

 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü [ Adres: Fatih Ormanı Kampüsü 34398 Maslak - Şişli / İSTANBUL ]