Ana Sayfa
Orman Genel Müdürlüğü
Site Haritası
Arama:
Arama Yap
 

 GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÜROSU GÖREVLERİ
 

1.     Yazılı basının takibi, ormancılık, orman teşkilatı çevre botanik veya ilginç bilimsel konuları yazılı basından taramak,

2.     Görsel basında, radyoda orman ve ormancılıkla ilgili konuları takip etmek, yayınları kaydetmek,

3.     Medyada ormancılıkla ilgili müspet veya menfi yayınlara üst makamların onayı doğrultusunda cevap hazırlamak, Bakanlık veya Vilayet vasıtası ile Basın Bülteni yayınlamak,

4.     Yazılı ve görsel basının sorumlu müdürleri ile tanışmak, ikili ilişkileri devamlı tutmak,

5.     Vilayet basın bürosu ve diğer kurumların Basın ve halkla ilişkiler birimleri ile ilişkide olmak,

6.     Bakanlığımızın Basın Müşaviri, Özel kalem ile ilişkili olarak Bakanın Giresun’daki ormancılıkla ilgili programlarını ve mesajlarını basın bülteni hazırlayarak medyaya duyurmak ve medyanın muhabir kameraman gibi personelini olay yerinde bulundurmak,

7.     Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün ormancılıkla ilgili çalışmalarını, haber veya bölgesel olarak bantlara, CD’lere almak, üst makamların uygun görüşüyle medyaya vermek,

8.       Ormancılığı, ağaç, orman sevgisini, çevrede ormanın önemini vurgulayan dokümanter kasetler hazırlamak okul ve askeri birliklerde gösterimini temin etmek,

9.     Ormancılıkla ilgili afiş, broşür vb. yazılı belgeleri hazırlamak ve uygun birimlere kişi ve kuruluşlara dağıtmak,

10.  Halkın, öğrencilerin ve diğer müracaatların orman idaresi ile ilişkilerini düzenlemek, gerekli teknik bilgileri vermek,

11.  Bölge Müdürlüğündeki her türlü sosyal faaliyeti tertipleme, tanışma çayı, balo, karşılama, uğurlama, veda, emeklilik toplantıları, kır gezisi, koşular, yarışmalar, sinema, tiyatro günleri sitedeki gençlerle müzik, spor vb. aktiviteler düzenlemek, yarışmalar yapmak,

12.  Üniversitelerin, Belediyelerin gönüllü kuruluşların bilimsel toplantılarını takip etmek, Bölge Müdürlüğünün katkılarını sağlamak,

13.  Bölge Müdürlüğünü ziyarete gelen üst düzey yöneticilerinin geliş, oturum, konuşma, ayrılışlarını filme almak, fotoğraflamak albüm veya kaset halinde arşivlemek,

14.  Kamuoyuna mal olmuş sanatçılarla ilişki kurmak, onlardan ormancılık çalışmalarının medyatik tanıtımında katkılarını sağlamak,

15.  Fotoğraf dia kaset olarak her türlü ormancılık faaliyet biriminin dokümantasyonunu temin etmek, arşivlemek,

16.  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca gönderilen veya diğer kuruluşların göndermiş olduğu yayınların, gerekli yerlere dağıtımını sağlamak, bilgilendirmek, ( İşletme Müdürlükleri, Şeflikleri, Bölge Müdürlüğü vb )


İletişim : 0454 215 45 75
                 0454 215 31 71/1183 
                 0454 215 31 16 Faks

 

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ( Adres: Çıtlakkale Mahellesi Atatürk Bulvarı No: 135 28200 GİRESUN )
Telefon: 0 454 215 31 71 ( pbx ) Fax: 0 454 215 31 16 e-posta:giresunobm@ogm.gov.tr