Ana Sayfa
Orman Genel Müdürlüğü
Site Haritası
Arama:
Arama Yap


Ana Sayfa
Hakkımızda
Tanıtım
Kuruluş Şeması
İdari Kadromuz
Misyon, Vizyon, Temel Değerler
Yönetim İlkelerimiz
Şube Müdürlükleri
Orman İdaresi ve Planlama
Kadastro ve Mülkiyet
İşletme ve Pazarlama
Silvikültür
Orman Zararlılarıyla Mücadele
Makine ve İkmal
İzin ve İrtifak
Ağaçlandırma
Orman ve Köy İlişkileri
Orman Yangınlarıyla Mücadele
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler
Personel
Mali İşler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü
İşletme Müdürlükleri
Bilecik
Bursa
İnegöl
Keles
M.Kemalpaşa
Orhaneli
Yalova
Fidanlık Müdürlüğü
Diğer Birimler
Sivil Savunma Uzmanlığı
Hukuk Müşavirliği
Ormancılık Müzesi
Kent Ormanlarımız
Bursa Kent Ormanı
Bilecik Kent Ormanı
Yalova Kent Ormanı
Satış İlanları
Bilecik İşletmesi
Bursa İşletmesi
İnegöl İşletmesi
Keles İşletmesi
M.Kemalpaşa İşletmesi
Orhaneli İşletmesi
Yalova İşletmesi
Hizmet Standartlarımız
Orman Kanunu
Bilgi Müracaat
İşletme Pazarlama
Koruma
Kadastro Mülkiyet
Silvikültür
Orman Zararlıları İle Mücadele
Makina İkmal
Hukuk
Planlama
Mevzuat
OGM Mevzuat
Mevzuat Bilgi Sistemi
İstatistikler
Veri Girişi
ABC Cetvelleri
Şeflik Veri Girişi
Maden İzinleri İstatistiği
Makina İşletme Girişi
Yatırım - Cari Girişi
Makina İkmal Yedek Parça
Kurumsal Programlar
Personel Bilgileri Güncelleme
Uyap Mevzuat Güncellemesi
İnteraktif Servisler
Yangın Yönetim Sistemi
ÖB Taşınır.Net
DS Taşınır.Net
Kimlik Paylaşım Sistemi
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
ORBİS
Nuhun Gemisi
e-Bordro
Bilgi Servisleri
Ağaç Türleri
Odun Dışı Orman Ürünleri
Kalite Yönetim Sistemi
İklim Değişikliği
Kuruluş Bülteni
Mantarlar
Meşeler
Orman Ekosistemleri
Orman ve Su Çalıştayı
Ormancılık Bilgi Köşesi
Yangın Sempozyumu
Yapraklar
Yardop
Sıkça Sorulan Sorular
Bilgi Edinme
Başvuru
Bimer
Basında Bölge Müdürlüğümüz
Sık Kullanılanlar
Ormancılıkla İlgili Web Siteleri
OGEM-VAK
OVAK
Ormanspor
Orman Mühendisleri Odası
Özel Çevre Koruma
İletişim
Adres Telefon&Fax
e-posta
Üye Girişi
Oturum Aç


 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet döneminde kurulan "Bursa Orman Müstakil Müdürlüğü" ile faaliyete başlamıştır. Bu Müdürlük 1937 yılında çıkarılan teşkilat kanununun taşra şemasına göre “BURSA ORMAN ÇEVİRGE MÜDÜRLÜĞÜ” olarak isimlendirilmiştir. 24.08.1943 yılında ise döner sermaye ile çalışan “BURSA REVİR AMİRLİĞİNE” dönüştürülmüştür. 1945 yılında ise adı aynı yıl kabul edilen 4767 sayılı kanunun 1. Maddesi gereğince “BURSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ” olarak değiştirilmiştir. 3126 sayılı kanunun teknik, modern anlayışı artan Devlet Orman İşletme Müdürlükleri sayıları ile yurt çapında gelişirken 1950 yılından itibaren işletmeler özelliklerine göre mıntıkalarına ayrılarak Orman Başmüdürlüklerine bağlanmıştır.

Bu gelişmelere paralel olarak 07.02.1951 tarihinde BURSA ve BİLECİK illeri dahilindeki Orman İşletmelerinden müteşekkil olmak üzere “BURSA ORMAN BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ” kurulmuştur. 14.12.1983 tarihinde Yalova Orman İşletme Müdürlüğünün Orman Baş Müdürlüğüne bağlanması İSTANBUL ili Yalova ilçesi de Baş Müdürlük içine alınmıştır. Bilahare Orman Bölge Baş Müdürlüğünün ismi “ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ” olarak, Yalova İlçesi de YALOVA İli olarak değiştirilmiştir. Halen Yeni Yalova Yolu üzeri, Özdilek karşısında faliyetlerini sürdürmektedir.

İşletme Müdürlüğü Sayısı

İşletme Şefliği Sayısı

Diğer Şeflik Sayısı

Orman Alanı (Ha)

Açıklık Alan (Ha)

Genel Alan (Ha)

7

52

7

759.292,6

815.653,7

1.574.946,3

 

 

Arazi Yapısı: Genel sahanın % 46'sını yakın platolar, % 34'ünü dağlık alanlar, % 16'sını ovalar, %4'ünüde yüksek yaylalar oluşturmaktadır.

İklim: Genellikle Akdeniz iklim tipinin egemen olduğu bölge, aynı zamanda Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş yeridir.

Kapsadığı İller: Bilecik, Bursa, Yalova

 

 

 İşl.Müd.Sınır Haritası

 Orman Durumu Haritası

 
Piknik Mesire Yerleri
4 Ad.Kent Ormanı,
105 Ad. Mesire Yeri
     

 

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ

İşletme Müdürlüğü Adı

Merkezi

Bulunduğu İl

İşletme Şefliği (adet)

Diğer Şeflikler (adet)

BİLECİK

Bilecik

Bilecik

9

1

BURSA

Bursa

Bursa

11

3

İNEGÖL

İnegöl

Bursa

10

1

KELES

Keles

Bursa

3

-

M.KEMALPAŞA

M.Kemalpaşa

Bursa

10

1

ORHANELİ

Orhaneli

Bursa

5

-

YALOVA

Yalova

Yalova

4

1

TOPLAM

 

 

52

7

 

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı - E-posta: webbirimi