Ana Sayfa
Kamu Hizmeti Standartları
Yasal Uyarı
Arama:
Arama Yap


Ana Sayfa
Ormanlarımız
Bölge Haritası
Konya
Karaman
Aksaray
Kent Ormanları
Konya Kent Ormanı
Akşehir Kent Ormanı
Yunus Emre Kent Ormanı
Hakkımızda
Tanıtım
Vizyon-Misyon
Basında Bölgemiz
Personel
İdari Kadro
Bölge Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Şube Müdürlükleri
Orman İdaresi ve Planlama
Koruma
Kadastro ve Mülkiyet
İşletme ve Pazarlama
Makina ve İkmal
İzin ve İrtifak
Ağaçlandırma ve Silvikültür
Orman ve Köy İlişkileri
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler
Personel
Mali İşler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
İşletme Müdürlükleri
Konya
Beyşehir
Ermenek
Karaman
Aksaray
Müdürlükler
Konya Orman Fidanlık
Başmühendislikler
Toprak Muhafaza
Etüt Proje
53 Nolu Orman Kadastro
78 Nolu Orman Kadastro
177 Nolu Orman Kadastro
178 Nolu Orman Kadastro
Diğer Birimler
Sivil Savunma Uzmanlığı
Hukuk Müşavirliği
İşletmeler Saymanlığı
Özel Bütçe
E-Bilgi
Ağaç Türleri
Kent Ormanları
Sanal Kitaplar
Mantarlar
Meşeler
Yapraklar
Sözlük
İnteraktif
Ö.B. Taşınır Net
D.S. Taşınır Net
Yangın Yönetim Sistemi
Kimlik Paylaşım Sistemi
İzin Bilgi Sistemi
Faaliyet Takvimi
E-Bordro
Veri Girişi
Elektronik Döküman Yönetim Sistemi
Kurumsal Kaynak Planlama
Ogm Portal Giriş
CITES
İhaleler
4734-Kamu İhale
2886-Açık Artırma
Mevzuat
O.G.M. Mevzuat
Mevzuat Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme
Kurumsal
Bimer
Alo 177
İletişim
Faydalı Linkler
Devlet Kurumları
Medya
Bölge Müdürlükleri
Online İşlemler
Üye Girişi
Oturum Aç


 

   

8. BÖLÜM

ORMANLARDA KADASTRO VE 2/B ÇALIŞMALARI

 

57-Bir yerin orman olup olmadığını veya orman kadastrosunun geçip geçmediğini öğrenmek için ne yapmam lazım?

Öğrenilecek yere ait koordinat veya krokiyle o yere en yakın orman teşkilatına başvurmanız gerekir.

 

58-Orman Kadastrosu nasıl başlar ne zaman kesinleşir?

6831 Sayılı Kanuna göre bir yerin orman kadastrosu gerekli duyuru ilanları yapılarak başlar, yapılan orman kadastrosu askı tarihinden itibaren 6 ay içinde, diğer kanunlara göre yapılan kadastro askı tarihinden itibaren 30 gün içinde kesinleşir.

 

59-Orman kadastrosuna karşı nereye itiraz edilir?

Orman kadastrosuna karşı kadastro mahkemelerine itiraz edilir.

 

60-Kadastroya karşı dava açma hakkı kaç gündür?

Tapulu yerlerde 10 yıl diğer yerlerde askı süresi içerisinde dava açılmalıdır.

 

61-Askı süresini (Dava süresini) geçirirsem ne olur?

Süresi içinde dava açılmadığı takdirde kadastro kesinleşeceğinden kişilerin bir daha hak iddia etme imkânları bulunmamaktadır.

 

62-Köyümüzde, kasabamızda orman kadastrosu yapıldı ve kesinleşti. Bu kadastro yenilenebilir mi?

Orman kadastrosu ve 2/B çalışması yapılan bir yerde tekrar kadastro ya da 2/B yapmak mümkün değildir. Ancak 766 sayılı kanuna göre sadece tapulama yapılan yerlerde belirtilen çalışmalar yapılabilir.

       

63-Üzerinde hiçbir orman bitkisi bulunmayan boş arazilerden orman sayılan yerler var mıdır?

Hali hazır durumu itibariyle üzerinde hiç ağaç veya ağaççık olmadığı halde hukuken orman olan birçok yer vardır. Buralarda üzeri ağaçlarla kaplı orman arazileri gibi işlem görürler.

 

64-Kırk yıldan bu tarafa ekip, sürdüğümüz yerlere; oturduğumuz eve orman kadastrosu “burası orman” dedi. Bu nasıl olur?

Bir yerin orman olup olmadığına; 1951 yıllından itibaren çekilmeye başlanılmış hava fotoğraflarına ve bunlara istinaden yapılmış 1:25.000 ölçekli memleket haritalarına göre bakılarak karar verilir.

Ekip sürdüğünüz yer ya da ev elde mevcut en eski yıllarda ki fotoğraflarda orman olarak göründüğünden orman kadastro komisyonu 40 yıldır ekip sürdüğünüz yerlere veya oturduğunuz eve orman demek zorunda kalmıştır.

 

65-Elimde tapu var ancak orman dairesi buna karşı dava açıyor. Bu nasıl olabilir?

Tapunun haklı bir iktisaba dayalı olması gerekir. Evveliyatı orman olan bir yer şu an tapulu bile olsa devlet ormanıdır.

 

66-2/B yi çok duyuyoruz, 2/B dedikleri nedir?

Evveliyatında orman olan yerler, 31/12/1981 tarihi itibariyle orman vasfını kaybetmişse orman kadastro komisyonları tarafından Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B fıkrası gereğince orman sınırları dışına çıkarılırlar. Bu işleme 2/B uygulaması, bu işleme tabi yerlere de 2/B arazisi denilmektedir.

 

67-2/B Çalışmaları Her Zaman Yapılabilir mi?

Hayır yapılmaz. Bir köyde veya beldede 2/B çalışması yapabilmek için Orman Kadastrosunun yapılmış ve daha önce o yerde 2/B çalışması yapılmamış olması gerekir.

 

68-Kullanmakta olduğum arazinin 2/B yapılmasını istiyorum ne yapmam lazım?

2/B çalışmaları bireysel olarak ya da parsel bazında yapılamamaktadır. Tüm köyler yada mahalleler yıllık programlar dâhilinde 2/B çalışmasına konu edilmektedir.

 

69-2/B çalışmalarının askı süresi ne kadardır?

Bitirilip askıya çıkarılan 2/B çalışmaları 6 ay süreyle askıda kalır.

 

70-Köyümüzde 2/B yapıldı. Satışı ne zaman yapılacak?

2/B arazilerinin satılabilmesi için Anayasa değişikliği ve buna göre de yasa çıkması gerekmektedir. Yasa yürürlüğe girdikten sonra satılabilecektir.

 

71-2/B yapılmış bir hazine arazisi zilyetlikle kazanılabilir mi?

2/B konusu olmuş yerlerde zilyetlik hukuku işlememektedir.

 

72-Köyümüz Muhafaza ormanı veya Milli Park sınırları içerisinde burada 2/B çalışması yapılır mı?

Muhafaza ormanı ya da milli park olan yerlerde 2/B çalışması yapılamamaktadır.

 

73-Kadastrosu yapılmış ormanla kadastrosu yapılmamış orman arasında vatandaşlar açısından ne fark vardır?

Kadastro yapılmamış yerlerde arazinin hukuken devri zor ve sıkıntılıdır. Ayrıca kadastro yapılmamış yerlerde arazi anlaşmazlığı ve mahkemeleri bir türlü bitmemektedir. Bu yüzden de arazilerin değer artışı daha azdır yatırımcılar tarafından da tercih edilmezler. Ayrıca kadastrosu yapılmış ormanda işlenen orman suçlarında ceza 2 kat artırılmaktadır.

 

74-Kadastro ile köy sınırı değişir mi?

Kadastroyu hangi kurum yaparsa yapsın; hangi köy sınırlarında yapılırsa yapılsın arazi kadastrosu veya orman kadastrosu sonucu ormanlara hangi isim verilirse verilsin köy mülki sınırları değişmez.

 

                         Konya Orman Bölge Müdürlüğü [ Adres: Aksinne Mah. Gazhane Sok. 31 42200 Meram/KONYA ]