Ana Sayfa
Kamu Hizmeti Standartları
Yasal Uyarı
Arama:
Arama Yap


Ana Sayfa
Ormanlarımız
Bölge Haritası
Konya
Karaman
Aksaray
Kent Ormanları
Konya Kent Ormanı
Akşehir Kent Ormanı
Yunus Emre Kent Ormanı
Hakkımızda
Tanıtım
Vizyon-Misyon
Basında Bölgemiz
Personel
İdari Kadro
Bölge Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdür Yardımcısı
Şube Müdürlükleri
Orman İdaresi ve Planlama
Koruma
Kadastro ve Mülkiyet
İşletme ve Pazarlama
Makina ve İkmal
İzin ve İrtifak
Ağaçlandırma ve Silvikültür
Orman ve Köy İlişkileri
Odun Dışı Ürün ve Hizmetler
Personel
Mali İşler
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
İşletme Müdürlükleri
Konya
Beyşehir
Ermenek
Karaman
Aksaray
Müdürlükler
Konya Orman Fidanlık
Başmühendislikler
Toprak Muhafaza
Etüt Proje
53 Nolu Orman Kadastro
78 Nolu Orman Kadastro
177 Nolu Orman Kadastro
178 Nolu Orman Kadastro
Diğer Birimler
Sivil Savunma Uzmanlığı
Hukuk Müşavirliği
İşletmeler Saymanlığı
Özel Bütçe
E-Bilgi
Ağaç Türleri
Kent Ormanları
Sanal Kitaplar
Mantarlar
Meşeler
Yapraklar
Sözlük
İnteraktif
Ö.B. Taşınır Net
D.S. Taşınır Net
Yangın Yönetim Sistemi
Kimlik Paylaşım Sistemi
İzin Bilgi Sistemi
Faaliyet Takvimi
E-Bordro
Veri Girişi
Elektronik Döküman Yönetim Sistemi
Kurumsal Kaynak Planlama
Ogm Portal Giriş
CITES
İhaleler
4734-Kamu İhale
2886-Açık Artırma
Mevzuat
O.G.M. Mevzuat
Mevzuat Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme
Kurumsal
Bimer
Alo 177
İletişim
Faydalı Linkler
Devlet Kurumları
Medya
Bölge Müdürlükleri
Online İşlemler
Üye Girişi
Oturum Aç


 

   

4. BÖLÜM

ORMAN SUÇLARI VE CEZALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

30-Ormanlar usulsüzlüklere karşı nasıl korunmaktadır?

Ormanların korunmasında yasal görev ve sorumluluk öncelikle orman teşkilatına aittir. Teşkilat bu görevini orman işletme şeflikleri ve muhafaza memurları eliyle icra etmektedir.

 

31-Orman Suçları Nelerdir?

Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak;

Dikili yaş ve kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek, veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak;

Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;

Ormanlardaki göl, gölet, baraj, derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak

Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak,

 

32-Orman suçları ve orman yangınları nasıl ihbar edilir?

Ormanların her noktasında memur bulundurulması mümkün değildir. Ancak vatandaşların ücretsiz olan 177 nolu telefonlara yaptığı ihbarlar derhal değerlendirilmekte ve usulsüz müdahale edenlere ve orman yangınlarının gereği yapılmaktadır.

 

33-Köy muhtar ve azaları orman suçları için zabıt tutabilir mi?

Köy Kanunu ile bakanlık genelgesi, köy muhtarlarına bu konuda görev ve yetki vermiştir.

 

34-Orman sayılan yerden orman ağacı olmayan bir ağaç kesersek örneğin elma ağacı kesersek bu da orman suçu olur mu?

Evet olur. Çünkü kanun orman sayılan araziden ağaç kesmeyi suç saymıştır. Kesilen ağacın orman ağacı olup olmaması önemli değildir.

 

35-Orman suçları için af çıkarılabilir mi?

T.C. Anayasasının 169. Maddesi gereği, münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz.

Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

 

36-Orman suçlarına müebbet hapis cezası bile verildiği doğrumudur?

Evet, şartları oluşmuşsa orman yakma suçuna müebbet hapis cezası verilmektedir.

 

37-Ormanla ilgili olarak hangi cezalar verilmektedir?

Ormanla ilgili olarak kabahatlere idari para cezası, suçlara ise adli para ve hapis cezası verilmektedir.

 

38-İdari para cezası verilen kabahatler hangileridir?

Ormanda hayvan otlatılması, ormanlara çöp dökülmesi, ormandan toprak alınması ormanda avlanmak, süresi biten nakliye tezkeresi ile taşıma yapmak, istihsalde ağacın yerden yüksek kesilmesi, ağaçlardaki damga ve işaretlerin değiştirilmesi v. b. başlıca para cezasına tabi kabahatlerdir.

 

39-İdari para cezaları nereye yatırılmaktadır?

Tebliğden itibaren 15 gün içinde orman idaresine, 15 günden sonra ise vergi dairesine yatırmalısınız.

 

40-Para cezalarına karşı neler yapılabilir?

Cezayı hemen öderseniz %25 indirimli ödersiniz. Para cezalarına karşı 15 gün içinde sulh ceza mahkemelerine itiraz edebilirsiniz.

 

41-Para cezalarına taksit yaptırma imkânı var mıdır?

Orman para cezalarını 5 taksit yaptırma imkânı bulunmaktadır.

 

42-Muhafaza ormanında orman suçu işlenirse ne olur?

Muhafaza ormanında işlenen suçlara verilen cezalar iki misli artmaktadır.

 

43-Orman suçundan el konulan araç ve aletler ne olur?

Mahkemelerce müsaderesine karar verilenler açık artırmalı olarak satılır.

 

44-Orman emvali naklederken yakalatmış olduğum nakil vasıtamı nasıl geri alabilirim?

Kovuşturma aşamasında C. Savcılığının, Mahkeme aşamasında hâkimin izni ile yeddi emin olarak geri alabilirsiniz.

 

45-Köy muhtarıyım. Tarafıma yeddi emin olarak teslim edilen odunları okulda yaksak ne olur?

Yeddi eminliği suiistimalden derhal hakkınızda C. savcılığı tarafından soruşturma başlatılır.

 

46-Köydeki evimi yıkıp ağaçlarını götürmek veya satmak istiyorum bunun için ne yapmalıyım?

Evinizi yıkmadan önce orman işletme müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat etmeniz ve istenilen belgeleri ibraz etmeniz gerekir. İstenilen başlıca belgeler:

a) yıkılmak istenilen eve ait mülkiyet belgesi,

b) köyle ilişiğinizi kestiğinize dair belge,

c) gerekiyorsa veraset ilamı v.b. belgelerdir.

 

                         Konya Orman Bölge Müdürlüğü [ Adres: Aksinne Mah. Gazhane Sok. 31 42200 Meram/KONYA ]