Ana Sayfa
Kurum Hakkında
Birimler
İletişim
S.S.S
RSS Abonelik
English
Arama:
Arama Yap


 

 OGM TEŞKİLAT YAPISI

Genel Müdürlüğümüz MERKEZ ve TAŞRA kuruluşlarından oluşmaktadır.

Kuruluş Kanunu için tıklayınız...
Teşkilat şemasını görmek için tıklayınız...


MERKEZ TEŞKİLATI   (2 Başkanlık, 1 Müşavirlik, 17 Daire Başkanlığı, 116 Şube Müdürlüğü)


I - DANIŞMA ve DENETİM BİRİMLERİ
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Denetim Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

II - ANA HİZMET BİRİMLERİ
 Orman Zararlıları ile Mücadele Dai.Bşk.
Orman Yangınları ile Mücadele Dai. Bşk
Kadastro ve Mülkiyet Dai.Bşk.
Orman İdaresi ve Planlama Dai.Bşk.
İşletme ve Pazarlama Dai.Bşk.
Silvikültür Dai.Bşk.
 Ağaçlandırma Dai Bşk. 
 Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dai.Bşk.
 Fidanlık ve Tohum İşleri Dai.Bşk.
 Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dai. Bşk.
 Orman Köy İlişkileri Dai. Bşk.
İnşaat ve İkmal Dai.Bşk.
 İzin ve İrtifak Dai.Bşk.III - YARDIMCI BİRİMLERİ
Personel Dairesi Dai.Bşk.
İdari ve Mali İşler Dairesi Dai.Bşk.
 
Dışilişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Bşk.
 Bilgi Sistemleri Dairesi Bşk.
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


TAŞRA TEŞKİLATI  

I - BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
Adana
Adapazarı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
 Balıkesir
Bolu
 Bursa
 Denizli
 Elazığ
 Erzurum
 Eskişehir
 Giresun
 Isparta
 İstanbul
 İzmir
 Kahramanmaraş
 Kastamonu
 Kayseri
 Mersin
 Muğla
 Trabzon
 Zonguldak
 Kütahya
 Konya
 Şanlıurfa


II - İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ
Adres, telefon, faks bilgileri için sorgu panelini kullanınız...

III - İŞLETME ŞEFLİKLERİ

Orman İşletme Şeflikleri - Kuruluş Bülteni Tam Liste...

IV - DİĞER ŞEFLİKLER


 

EK BİLGİLER
1   3234 No'lu Kanun Metni (Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
2   OGM Teşkilatı Şematik Görünümü
3   Orman İşletme Müdürlükleri - Telefon-Fax Numaraları (Yazıcı çıktısı alabilmek amacıyla oluşturulan tam liste...)
4   Orman İşletme Şeflikleri - Tam Liste (Yazıcı çıktısı alabilmek amacıyla oluşturulan tam liste...)
5   Orman İşletme Müdürlükleri - Tam Liste (Yazıcı çıktısı alabilmek amacıyla oluşturulan tam liste...)

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı - E-posta: webbirimi